Kans op verdere escalatie VS is groot

07-01-2021 13:19 | 1 jaar geleden Buitenland
Paul van Hooft

Dit is een expertquote via ANP Expert Support
The Hague Security Delta
Aanleiding: Trump belooft ordelijke machtsoverdracht, erkent verkiezingsnederlaag niet | ANP

Europeanen die hopen dat we de oude relatie met de Verenigde Staten kunnen oppakken hebben het grondig mis. De gebeurtenissen van gisteren onderstrepen dat het een extreem verdeeld land is en blijft.

Los van wat dat betekent voor interne stabiliteit of de kansen op conflict, betekent het ook dat de regering-Biden de aandacht sterk op de nationale politiek moet richten. Het heruitvinden van de trans-Atlantische relatie zal vooral symbolisch zijn dan.

Geen sterk alternatief op rechts

De kans op verdere escalatie is ook groot. Er is vooralsnog geen sterk alternatief voor Trump op rechts, dat de onvrede kan kanaliseren. De bereidheid om geweld te gebruiken tegen politieke tegenstanders neemt aan alle kanten toe.

Voorbeeldrol is verzwakt

Biden stelt voor om de Verenigde Staten weer een voorbeeld voor de wereld te laten zijn en dat de Verenigde Staten een bondgenootschap van democratieën zal leiden tegen China en Rusland. De vaak genoemde voorbeeldrol van de Verenigde Staten is sterk verzwakt na de afgelopen vier jaar met als voorlopig dieptepunt de gebeurtenissen van de afgelopen dagen.

Paul van Hooft is Senior strategisch analist bij The Hague Centre for Strategic Studies, The Hague Security Delta (HSD) Neem voor meer informatie contact op met zijn woordvoerder Patrick Willemsen
Dit is een expertquote van een deelnemer van de dienst ANP Expert Support. De ANP-redactie is niet verantwoordelijk voor deze quote. Zie anp.nl/experts
The Hague Security Delta
plaats:
Den Haag
website:
https://hcss.nl/expert/paul-van-hooft

Andere quotes van deze organisatie

EU moet Spoetnik-vaccin koppelen aan sancties

Afgelopen week werd bekend dat het Russisch ontwikkelde Spoetnik-vaccin zeer effectief tegen COVID-19 is, daarmee zou het een volgende element in de vaccinatiestrategie kunnen worden om de pandemie achter ons te laten en weer tot een normaler leven over te gaan. Maar aan het gebruik kleven nogal wat haken en ogen. 

Gezien alle des- en nep-informatie die we uit Rusland inmiddels gewend zijn, is er begrijpelijke argwaan tegen een invoering van Spoetnik in de Nederlandse gezondheidszorg. Zo moet het vaccin nog worden goedgekeurd door het Europese Medicijn Agentschap voordat we het in Nederland kunnen gebruiken. Daarna moet de productie op gang komen om voldoende aantallen te produceren. Wij zijn namelijk niet de enigen en zeker niet de eersten die dan in de rij staan.  

Maar Poetin zou ongetwijfeld graag deze vaccindiplomatie inzetten om zijn macht in Europa verder te vergroten. Hongarije heeft hij inmiddels al uit zijn hand laten eten sinds Victor Orban zonder Europese goedkeuring zijn landgenoten hiermee laat vaccineren. In plaats van ons afhankelijk te maken van het Russische vaccin, zouden we gebruik hiervan moeten koppelen aan meerdere doelstellingen. We kopen Spoetnik als Navalny (levend en gezond) wordt vrijgelaten en er echte medewerking komt in het MH-17 onderzoek. Als dat lukt kunnen we wellicht ook enkele sancties laten vieren. Zo ontstaat een win-win situatie die in de inmiddels verharde verhoudingen tussen Poetin en het Westen zeer nodig is.

11 maanden geleden

Financiering is absolute voorwaarde voor klimaatadaptatie

In aanloop naar de 26ste Conferentie van Partijen (COP) van de UNFCCC in Glasgow, organiseert Nederland deze week de allereerste online klimaattop (Climate Adaptation Summit). Als het aan Nederland ligt wordt 2021 het jaar dat de internationale gemeenschap een doorbraak forceert in het maken van concrete afspraken op het gebied van klimaat. 

Wereldleiders en organisaties komen tijdens de CAS bij elkaar om successen, acties en oplossingen te delen voor een klimaatbestendige toekomst. Doel van de CAS is om landen warm te lopen voor de COP maar ook handvatten te geven voor meer en betere samenwerking. 

Klimaatadaptatie en klimaatfinanciering

Naast klimaatmitigatie, het terugdringen van broeikasgassen zoals CO2 en methaan, moet er namelijk veel meer gebeuren aan klimaatadaptatie:  ons aanpassingsvermogen om de negatieve effecten van klimaatverandering te verminderen dan wel te voorkomen. Eerlijke klimaatfinanciering – zodat de kwetsbaarste landen die het minst bijdragen aan klimaatverandering niet de hoogste prijs betalen – is daarbij een absolute randvoorwaarde. 

Tijdens de CAS is de zogenoemde Adaptation Action Agenda gelanceerd dat als leidraad zal dienen voor landen om hun nationale adaptatiebeleid in te richten en prioriteiten te stellen voor de komende 10 jaar. Gekoppeld aan de SDG’s (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) en inzoomend op de vier terreinen ‘economie’, ‘voedsel’, ‘gezondheid’ en ‘water’, zijn 12 acties benoemd waar landen zich aan moeten committeren. Naast invulling van beleid, is het nadrukkelijk de bedoeling deze acties te koppelen aan behoeften en capaciteiten.

Timing klimaattop is gunstig

De timing van de CAS is uitermate gunstig. De wereld is nog volledig in de ban van de coronapandemie en wereldleiders lijken oprecht doordrongen van de noodzaak om klimaatdoelstellingen nu eindelijk eens te vertalen in stevige acties. Getuige ook de indrukwekkende lijst van sprekers. De kersverse regering Biden, met klimaatgezant John Kerry in de hoofdrol, droeg een stevige boodschap uit dat klimaat opnieuw een absolute topprioriteit is van de VS. 

Frans Timmermans, al enige jaren het boegbeeld van de ambitieuze klimaatambities van Europa, drong aan op praktische ondersteuning en vooral het meer en breder delen van data en kennis. Ook China had zijn vice-premier Han Zheng afgevaardigd met de verbroederende boodschap om meer te doen om kwetsbare landen te ondersteunen en multilateralisme weer in ere te herstellen. 

De Adaptation Action Agenda of ‘AAA’ is geen keurmerk, maar wel een dappere poging om de mondiale samenwerking op het gebied van klimaatadaptatie politiek verder te brengen. De vraag is of Nederland naast gastland ook als gidsland kan optreden. Met onze toonaangevende internationale reputatie op het gebied van water en landbouw, denk ik dat we zeker een belangrijke rol vervullen.  Uitdaging zal zijn om deze ambitie te concretiseren in Glasgow in november. De symboliek van deze grootschalige online bijeenkomst – afgedwongen door een pandemie en tegelijk de meest CO2 besparende klimaattop tot nu toe – stemt hoopvol.

12 maanden geleden

EU dreigt op het terrein van digitale technologieën achterop te raken

Digitalisering is de afgelopen decennia de drijvende kracht geweest achter economische groei en wereldwijde integratie. De EU dreigt op het terrein van digitale technologieën echter achterop te raken.

De toenemende geopolitieke instabiliteit in de wereld, de snelgroeiende macht van China en de afnemende bereidheid tot samenwerking vanuit de VS, hebben ervoor gezorgd dat Europa zich ook bewust is geworden van zijn afhankelijkheid van buitenlandse grondstoffen, producten en diensten. Deze toenemende afhankelijkheid heeft ertoe geleid dat, vooral vanuit de EU, vele initiatieven zijn ontplooid om de strategische autonomie te versterken. 

Nederland

De mogelijkheid voor Nederland om zijn economische en veiligheidsbelangen te beschermen en te bevorderen hangt in belangrijke mate af van de (innovatie)kracht van de technologiesector en de digitale weerbaarheid van de samenleving. Achterblijvende investeringen bedreigen echter de strategische positie van Nederland en de EU doordat de toekomst van het digitale domein voor een groot deel wordt vormgeven en beheerd door niet-EU-partijen. 

Digitale weerbaarheid betekent niet dat alleen de dingen die wij of vertrouwde partners ontwikkelen en controleren veilig zijn. Om de strategische autonomie voor de lange termijn te kunnen blijven waarborgen moet Nederland fors investeren in de eigen innovatie- en concurrentiekracht. Dit moet zoveel mogelijk in EU-verband worden uitgewerkt. Alleen zo kan voldoende massa worden gecreëerd om wereldwijd relevant te blijven ten aanzien van de hoogtechnologische ontwikkelingen die noodzakelijk zijn om de digitale weerbaarheid te waarborgen.

12 maanden geleden

Polarisatie VS verdwijnt niet met inauguratie Biden

Nu meer bekend is over de aanval op het Capitool, wordt steeds meer duidelijk dat deze beter gecoördineerd was dan in eerste instantie leek. Veel Republikeinse Senatoren durfden niet voor impeachment te stemmen, omdat ze bang waren voor Trump-aanhangers. 

Dit laat zien hoe gepolariseerd de VS nu is. Deze polarisatie verdwijnt niet met de inauguratie van president Biden. Hij zou daarom voorlopig weinig waar kunnen maken van zijn ambitieuze agenda die gericht is op het buitenland. In eerste instantie zal hij zich op de nationale politiek moeten richten. 

Ook voor ons heeft dat consequenties. Europeanen moeten nu namelijk hun verwachtingen over de trans-Atlantische samenwerking naar beneden bijstellen. 

1 jaar geleden