Escalatie dreigt in zwemwereld, overheid moet ingrijpen

09-11-2021 10:22 | 9 maanden geleden Binnenland
Shiva de Winter

Dit is een expertquote via ANP Expert Support
Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid
Aanleiding: Controle op QR-code bij het zwembad leidt tot wrevel - NRC

De spanningen rond zwemscholen en zwembaden lopen hoog op. Ouders zeggen zwemlessen op omdat ze zich buitengesloten voelen door het coronatoegangsbewijs en er worden beveiligers ingezet om de de vrede te bewaren.

De coronacrisis heeft ons verhard, dingen aan het licht gebracht en gigantische gaten geslagen in systemen die al dertig jaar hetzelfde waren, zoals in de zwembranche. En nu is daar als nieuwste maatregel het coronatoegangsbewijs bij gekomen. De pas is er om te zorgen dat mensen zich toch laten vaccineren. Grote zwembaden en exploitanten kiezen de makkelijkste weg en laten ongevaccineerde ouders figuurlijk in hun hemd buiten de deur staan. Zwemscholen doen hun uiterste best alles op alles te zetten ieder kind zwemles te geven, ongeacht of de ouders gevaccineerd zijn of niet.

Wat mij opvalt, is de houding van gevaccineerde ouders. Er heerst bij een groepje de houding dat zij rechten hebben opgebouwd. Vreemd denk ik, want naar mijn weten zijn we allemaal hetzelfde, met of zonder vaccin. De boze mails uit heel Nederland, met aangifte van discriminatie en racisme, stromen binnen en hebben zelfs mijn eigen bad bereikt. Een bijzonder, maar triest dieptepunt.

Als ondernemer en zwembad- en zwemschooleigenaar probeer ik geen verschil te maken en werk ik niet mee aan de QR-toegangscontrole. Dit kost misschien kritische klanten, maar ik sta wel achter mijn eigen principes.

De overheid heeft deze tweedeling veroorzaakt en moet snel actie ondernemen voordat het escaleert in en rond de zwembaden. Ik zie de spanningen oplopen, waar ook kinderen bij zijn. Het kabinet richt immense schade aan bij kinderen. Het is belangrijk dat de zwemveiligheid hier niet onder gaat lijden. Dit levert onherstelbare schade op en dan heb ik het niet alleen over de potentiële verdrinkingen. Het gaat ook om respect en gelijkheid van mensen.

Dit is een expertquote van een deelnemer van de dienst ANP Expert Support. De ANP-redactie is niet verantwoordelijk voor deze quote. Zie anp.nl/experts
Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid
plaats:
Hilversum
website:
http://www.nswz.nl

Andere quotes van deze organisatie

Kuipers moet zijn verantwoordelijkheid als minister van VWS nemen voor zwemveiligheid

De horeca- en reisbranche trekken aan de bel na de aankondiging van minister Ernst Kuipers over de nieuwe vaccinatiecampagne die van start gaat en waarvoor minimaal 13.000 mensen nodig zijn. Daar waar de GGD tweemaal eerder indirect verschillende branches schade aanbracht door het wegtrekken van personeel (zij het op tijdelijke basis, met een ruimer salaris dan normaal), staat dat nu weer te gebeuren.

Er is de laatste drie jaar hard gewerkt om de zwembranche en met name de zwemlessen weer op peil te krijgen tussen en na alle crises. Het personeelsprobleem was al voor corona een gespreksonderwerp, maar is door de leegloop naar onder andere de GGD in extreme mate vergroot.

Hier gaat het over: per uur bijna tweemaal zo veel verdienen in een GGD-tent met goede airco, of werken in een ruimte met hoge luchtvochtigheid en toezicht houden op zwemmende mensen of het leren zwemmen van kinderen.

Als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is minister Kuipers meerdere malen gewezen op de problemen in de zwembranche die onder andere door zijn eigen ministerie werden veroorzaakt, direct of indirect. Bij zijn aantreden is de sport belegd bij minister Conny Helder van Langdurige Zorg. Nu herhaalt zich opnieuw de mogelijkheid dat personeel gretig op zoek gaat naar een goedbetaalde baan bij de GGD en ook de zwembranche klappen hiervan gaat ondervinden. 

Kuipers moet zich realiseren dat het opbouwen van een vaccinatiecampagne ten koste van zwemveiligheid (in de zin van zwemles, toezicht en zwemwatercapaciteit) beide zijn verantwoordelijkheid zijn. 

De leden van de Tweede Kamer dienen de minister hierover te bevragen voordat 2023 opnieuw een jaar wordt met te weinig zwemles, zwemcapaciteit en zwemveiligheid door zijn toedoen.

1 dag geleden

Schoolzwemmen is niet de uitkomst tegen de stijging (bijna-) verdrinkingen onder migranten

Volgens recente cijfers van het CBS is het aantal verdrinkingen gedaald, maar is het aantal verdrinkingen onder mensen met een migratieachtergrond juist gestegen. Er lijkt geen grip te komen op deze zorgwekkende trend. 

Het AD schrijft dat in de Hoeksche Waard de noodklok wordt geluid en wordt opgeroepen tot het herinvoeren van het schoolzwemmen en het verplichten bij wet van het zwemdiploma. 

Sinds 1985 is schoolzwemmen niet meer verplicht. De verantwoordelijkheid voor de zwemvaardigheid van kinderen ligt in eerste instantie bij de ouders. Scholen hebben geen officiële verplichting om schoolzwemmen aan te bieden. Zij kunnen er echter wel voor kiezen het aan te bieden, al dan niet met subsidie vanuit de gemeente. Op veel plaatsen in Nederland is dit wegbezuinigd door de jaren heen.

De oproep om het schoolzwemmen weer in te voeren is begrijpelijk, maar niet haalbaar voor iedere doelgroep. Het onderwijs in Nederland kent namelijk verschillende stromingen met een daarbij behorende aanpak, zo ook het zwemonderwijs. 

Het zijn voornamelijk de commerciële zwemscholen die met meer personeel intensievere individuele aandacht kunnen geven, wat voor kinderen belangrijk is. Met schoolzwemmen is dit niet haalbaar.

Een oplossing voor het probleem is een signaleringssysteem. Hierbij wordt in groep 3 of 4 gekeken of er kinderen zijn die om weloverwogen redenen nog geen diploma hebben. Het financiële aspect of een migratieachtergrond zou hierbij mee kunnen spelen. Voor deze groepen zou het ‘verplichte’ schoolzwemmen’ een uitkomst zijn. De overheid moet hierbij een duidelijk standpunt innemen en dit financieren. 

1 week geleden

Zware maatregelen zwembad Huizen zijn buiten alle proporties

De kans dat de levering van Russisch gas dit najaar stopt is vrij groot en brengt overal in Nederland behoorlijk wat problemen met zich mee. In Huizen luidt de commerciële zwembadexploitant SRO (Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen) de noodklok wat betreft de aankomende stijging van kosten. Die moeten dan mogelijk doorberekend worden aan de gebruikers van de baden. 

Het is een probleem dat ook op andere plekken in Nederland speelt. Er zijn meerdere zwembaden die hetzelfde overwegen als de gasprijzen gaan stijgen. 

Net als andere commercieel exploitanten werkt SRO met een subsidie - in de gemeente Huizen is dat 1,2 miljoen euro. Hiervan stroomt een deel weer terug naar de gemeente, door middel van huur van de sportcentra, ongeveer 8,5 ton. Tel hierbij de landelijke SPUKIJZ (Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden) op die het exploitatietekort vanwege corona voor publieke baden moest opvullen. Dit leverde de SRO in coronajaar 2021 een winst van 66.000 euro op aan sportfaciliteiten in Huizen.

Dat SRO nu zegt zware maatregelen te nemen door de temperatuur nog meer te verlagen, douches te sluiten en de prijs omhoog te gooien, is buiten alle proporties als je uitrekent hoeveel subsidiegeld er naar SRO stroomt. 

Hygiëne en veiligheid zijn een groot goed, vooral in een zwembad. Een bad dat eigendom is van de gemeente mag niet de dupe worden van het winstoogmerk van de exploiterende organisatie. Een gemeente moet hiervoor optreden om de bezoekers straks niet letterlijk en figuurlijk in de kou te laten staan.

1 week geleden

Overheid moet in gesprek met jongeren over zwemveiligheid

Uitgerekend op de dag waarop het Centraal Bureau van de Statistiek cijfers naar buiten brengt dat het aantal verdrinkingen in 2021 gedaald is ten opzichte van 2020, komt in Zutphen een 19-jarige jongeman tijdens het zwemmen noodlottig om het leven. Het aantal verdrinkingen stijgt de afgelopen dagen explosief.

Er wordt bijna geen rekening gehouden met het feit dat veel jongeren 2,5 jaar binnen hebben gezeten door lockdowns en andere coronamaatregelen en het nu hun moment is. Daar moet begrip voor zijn. De mensen achter de bureaus moeten zich beter inleven in jongeren die met hun eigen problemen zitten en een uitlaatklep zoeken, terwijl op de achtergrond de dreiging speelt van nieuwe sluitingen en lockdowns. 

Het is te begrijpen dat jongeren alles uit een leuke dag willen halen, en daarbij risico’s nemen. Het is aan de overheid om hierop in te spelen. Niet afwijzend, maar begripvol met een kritische noot. De overheid moet in gesprek met jongeren en hen zo bewust maken van de gevaren en risico’s van hun gedrag. “Ben je vrij, houd je kop erbij”, kan het gesprek openen. 

Naar mijn mening moet er in Den Haag haast gemaakt worden om mensen toe te spreken en te waarschuwen voor de gevaren van water. Het wachten tot na het reces brengt het risico van onnodige potentiële verdrinkingen met zich mee.

2 weken geleden

VN-dag goed moment om echt werk te maken van preventie verdrinkingen

Vandaag is het World Drowning Prevention Day. In april 2021 bevestigde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) verdrinking als een vermijdbaar wereldwijd volksgezondheidsprobleem en riep 25 juli uit tot Wereldverdrinkingspreventiedag.

Wereldwijd, maar ook in Nederland, zijn verdrinkingen onderwerp van gesprek. De vraag luidt vooral: wat kan en wat is er te doen om dit te voorkomen. De meningen lopen hier ver uit een, maar draaien allemaal om informeren. Een onderdeel mist in dit plaatje. Educatieve preventie.

Volgens de voorlopige cijfers van het CBS over 2021 is het aantal verdrinkingen gedaald ten aanzien van 2020. Dit is een zeer positieve ontwikkeling, maar het staat in schril contrast met de afgelopen twee weken waar tien mensen overleden om uiteenlopende redenen. 

De preventie kan dus beter. Er moet gehamerd worden op bewustwording met een slagzin als: “Ben je vrij, houd je kop erbij”. Daarbij moeten mensen in hun achterhoofd houden dat water heel fijn kan zijn, maar ook levensgevaarlijk als je niet weet wat de gevaren zijn en wat te doen als je erin belandt.

Preventieve educatie begint op de basisschool, die met een aangepast lespakket jonge kinderen al kan leren wat de gevaren en valkuilen in de zee en in het zwembad zijn. Tijdens de tsunami in 2004 in Azië was er een meisje dat op school geleerd had wat een tsunami was en had daarmee gezorgd dat iedereen in de omgeving naar een hoger gelegen gebied vluchtte.

De samenleving moet deze World Drowning Prevention Day als startpunt nemen van een betere toekomst. Zij moet onze kinderen leren om straks ook hun kinderen te leren hoe zij om moeten gaan met water. De samenwerking aangaan om te zorgen dat er zo vroeg mogelijk wordt begonnen met opleiden aan de allerkleinsten, om zo een basis te leggen aan een landelijke bewustwording.

2 weken geleden

Verdrinkingen blijven oplopen, bewustwording rond zwemveiligheid moet beter

Een gitzwarte dag gisteren op het Veluwemeer door het verdrinkingsdrama dat zich daar afspeelde. Een Duits gezin raakte door een onbekende oorzaak tijdens het kanoën in de problemen. De lichamen van de vader en moeder zijn gevonden en hebben het niet overleefd. Een dochter ligt in het ziekenhuis, naar het lichaam van de andere dochter wordt nog in alle hevigheid gezocht.

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) laat in een reactie weten dat het niet onverantwoord is om op het Veluwemeer te kanoën. "Er zijn daar in het verleden niet indrukwekkend veel dodelijke ongevallen met een kano gebeurd." 

Had dit voorkomen kunnen worden? Misschien wel, maar daarvoor moeten kano-verhuurders en huurders zich over een bepaalde schaamte heen zetten. Er kan gedacht worden aan een verplichting tot het dragen van een zwemvest bij het huren van een kano op open water. Hiervoor zullen heel veel dingen moeten veranderen. 

Het valt en staat allemaal bij de bewustwording van de gebruikers. De vele verdrinkingsgevallen van de afgelopen dagen hebben deels met elkaar te maken. Een vrij mens wil niet als klein kind behandeld worden en gewoon een leuke dag hebben zonder poespas. Juist hier komen de autoriteiten kijken die verplichtingen op moeten leggen om incidenten als deze te voorkomen.

De autoriteiten werken heel erg hard om over de veiligheid van de zwemmers en gebruikers van het water te waken. Het is belangrijk dat hier vanuit de gebruikers meer begrip voor is en komt. Het handhaven met het aanspreken van mensen op hun gedrag wordt niet door iedereen op prijs gesteld. Om de bewustwording te verbeteren zullen mensen zich moeten aanpassen, of zij het nu leuk vinden of niet. De slagzin blijft keihard van kracht: “Ben je vrij, houd je kop erbij”.

3 weken geleden