Sociale steun is een belangrijke beschermingsfactor voor mantelzorgers

4 maanden geleden Binnenland
Anita Peters

Dit is een origineel bericht van Movisie
Aanleiding: 'Werkende mantelzorger steeds vaker in de knel' | ANP

Uit onderzoek blijkt dat sociale steun een belangrijke beschermende factor is voor werkende mantelzorgers. Dat beaamt Anita Peters, expert informele zorg bij Kennisinstituut Movisie. Dat heeft ermee te maken in hoeverre mensen terecht kunnen bij hun collega’s en leidinggevende met hun problemen. Maar ook hoe vaak zij hulp of steun krijgen van hen. Mensen met mantelzorgtaken die hogere mate van steun ervaren, hebben minder depressieve klachten dan werkende mantelzorgers die deze steun niet ervaren. De bewustwording op dit punt begint te komen, maar werkgevers hebben nog niet scherp hoe ze dit in de praktijk moeten doen. Wederzijdse open communicatie speelt hierin een belangrijke rol.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze expert Anita Peters, of de communicatieadviseur van dit onderwerp Hans Alderliesten (.
Movisie
plaats:
Utrecht
website:
https://www.movisie.nl/informele-zorg

Andere quotes van deze organisatie

Structurele voorlichting kan geweld tegen homo’s voorkomen

In het Belgische Beveren is zaterdag een man dood aangetroffen. Hij bleek het slachtoffer geworden van homohaat. De man werd via een datingapp voor homomannen benaderd. Op de afgesproken plaats is hij door drie jongeren zo zwaar mishandeld, dat hij is overleden aan zijn verwondingen. Deze verschrikkelijke moord komt voort uit haat zegt Simon Timmerman expert bij Movisie.

Ook in Nederland zijn al voorvallen geweest van LHBTI-personen die via dating-apps in de val worden gelokt en mishandeld. Deze haat ontstaat door een gebrek aan compassie en respect voor diversiteit. We moeten daarom inzetten op preventie, en zo voorkomen dat mensen deze haat omzetten in actie. Het is daarom ontzettend hard nodig dat er nog meer wordt geïnvesteerd in structurele voorlichting op alle scholen over seksuele en genderdiversiteit. Ook moet er in Nederland, maar ook in Europees verband, een actieplan komen om haat tegen LHBTI-personen te bestrijden.

14 uur geleden

Internationale Vrouwendag: ook Nederlandse mentaliteitsverandering is nodig

Internationale Vrouwendag is een feestelijke maar ook serieuze dag is waarbij we wereldwijd stilstaan bij de positie van vrouwen. Die dag is nodig, want op tal van terreinen trekken vrouwen aan het kortste eind. Bijvoorbeeld: ze verdienen gemiddeld minder voor het zelfde werk, hebben gemiddeld minder vrije tijd (omdat zij werk en zorg moeten combineren) en lopen meer kans om het slachtoffer te worden van huiselijk en seksueel geweld.

Veranderen van sociale normen

In 2021 is het thema van Internationale Vrouwendag: ‘Invloed met Impact’. In Nederland houdt de Alliantie Verandering van Binnenuit bijeenkomsten om mentaliteitsverandering op gang te brengen en om sociale normen te veranderen in vaak conservatieve gemeenschappen met een migranten- en vluchtelingenachtergrond. Maar ook in minder conservatieve families zie je dat meisjes en vrouwen steeds op hun uiterlijk en hun lichaam worden beoordeeld. Babymeisjes met een strakke haarband over hun kale bolletje getrokken, peutermeisjes met gezichtsmaskertjes en komkommers op hun ogen of make-up sets voor kleutermeisjes lijken misschien op het eerste gezicht heel schattig, maar het legt constant de nadruk bij meisjes op hun uiterlijk.

Iedereen heeft last van stereotiepe beelden

De stereotiepe beelden over wat ‘een echte man’ of ‘een echte vrouw’ is, zitten veel mensen in de weg; niet alleen vrouwen hebben daar last van, maar ook mannen. Er moet meer ruimte komen voor individualiteit en diversiteit.    

22 uur geleden

Democratische scholing jeugd is hard nodig

Nederlandse jongeren van 13 en 14 jaar weten veel minder over democratie dan hun leeftijdsgenoten in andere Europese landen, blijkt uit een zojuist verschenen vergelijkend internationaal onderzoek onder tweedeklassers in 24 landen. ‘Een verontrustende uitkomst, die het beeld uit eerdere onderzoeken helaas bevestigt’, zegt Daan de Bruijn, expert bij Movisie.

‘De democratie komt in gevaar als de bevolking democratische waarden onvoldoende ondersteunt. Er is dus werk aan de winkel. Een volgend kabinet moet stimuleren dat Nederlandse jongeren goede lessen krijgen over democratie. Veel scholieren zijn van mening dat Nederlandse scholen onvoldoende het gesprek aangaan over politiek en samenleving, weten we op basis van uitkomsten van het Adolescentenpanel Democratische Kernwaarden en Schoolloopbanen (ADKS). Scholen mogen burgerschapsonderwijs nu bovendien zelf invullen en doen dat heel verschillend. Een relatief laag percentage Nederlandse leraren voelt zich bekwaam om les te geven over verkiezingen of de grondwet. Daar moet verandering in komen.’

Pro Demos

Volgens De Bruijn tonen de onderzoeksuitkomsten ook het belang van een organisatie als Pro Demos die jaarlijks vele duizenden scholieren op een interactieve manier laat kennismaken met de democratie (https://prodemos.nl/voor-scholen/voor-het-voortgezet-onderwijs/).

7 dagen geleden

Alleen bewustwordingstrainingen in bedrijven werken niet tegen discriminatie

Webwinkelbedrijf Amazon is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende discriminatie. Het bedrijf zou zwarte medewerkers en vrouwen minder vaak aannemen voor hogere functies in het bedrijf. Of de rechter meegaat in de aanklacht moet de toekomst uitwijzen.

‘Deze wereldwijd opererende onderneming zal, net als veel andere vast een beleid hebben om discriminatie tegen te gaan’, zegt Hanneke Felten, discriminatie-onderzoeker bij Movisie. ‘Het probleem is echter dat lang niet al het beleid dat bedrijven inzetten effectief is. Mogelijk is dat ook het geval bij Amazon. Belangrijk is om te beginnen met het stellen van een duidelijke sociale norm: maak expliciet waarom een divers samengesteld personeelsbestand, ook in de top van je bedrijf, belangrijk is voor de organisatie. En zorg van meet af aan voor commitment van de top van de organisatie voor discriminatiebestrijding.’

Verder van huis

Veel bedrijven slaan die stap over en organiseren ‘bewustwordingstrainingen’ om discriminatie tegen te gaan, stelt Felten. ‘Dat soort trainingen werken echter alleen als er veel meer beleid en maatregelen zijn om discriminatie tegen te gaan. En de trainingen hebben alleen effect als medewerkers gemotiveerd zijn om deel te nemen. Een verplichting om naar zo’n cursus te gaan helpt daarom niet: het maakt de kans juist groter dat de weerstand bij de werknemers alleen maar groeit. Het gevolg: dan ben je nog verder van huis als bedrijf.’

Doe wat werkt

Felten: ‘En zo zijn er meer tips die voortkomen uit wetenschappelijke kennis. Eigenlijk weten we uit wetenschappelijke onderzoek al aardig wat werkt en wat niet om discriminatie op de werkvloer te bestrijden maar we zien dus nog nauwelijks terug in de praktijk. Veel bedrijven hebben wel een diversiteitsbeleid maar doen dit op basis van wat hen zelf goed lijkt en slaan ook vaak de plank mis.

Je als bedrijf dus baseren op wetenschappelijke kennis over wat werkt is cruciaal bij een complex thema als discriminatie bestrijden. En natuurlijk de werknemers uit groepen die die zelf gediscrimineerd worden, betrekken bij het maken van beleid. Zij hebben immers kennis en ervaring die essentieel is voor de oplossing.’

7 dagen geleden

Kabinet moet meer aandacht hebben voor alle kwetsbare groepen tijdens coronacrisis

Goed dat er aandacht komt voor mensen in een kwetsbare positie in relatie tot de coronamaatregelen. Dat zegt Movisie-expert Anita Peters. De zorg om mantelzorgers, dak- en thuislozen en mensen met dreigende armoede is groot. Aan het begin van de eerste golf werd sociaal werk aangemerkt als cruciaal beroep. Zij zetten zich in voor het welbevinden van mensen in een kwetsbare positie. De urgentie om, bij het kiezen van de juiste maatregelen, de sociale en economische gevolgen mee te wegen, naast de medische, is evident. De vraag welke maatregelen proportioneel zijn, kunnen vanuit meerdere invalshoeken beantwoord worden. Gezond en sociaal gaan wat dat betreft hand in hand.

3 weken geleden

Nieuwe CAO geldt maar voor klein deel van mensen met een arbeidsbeperking

Op 1 juli 2021 krijgen werknemers met een arbeidsbeperking voor het eerst een cao. Daarover hebben de vakbonden een akkoord bereikt met de VNG en Cedris.

Movisie-expert Marjet van Houten: 'Hoewel het goed nieuws is dat er een cao is, geldt die maar voor een klein deel van de mensen met een beperking. De arbeidsdeelname is nog veel te gering om van een inclusieve arbeidsmarkt te kunnen spreken. En pas als je werk hebt, geldt deze cao (soms).

Ieder(in) zette het op een rij: “Met de sluiting van de nieuwe toestroom naar Sociale Werkvoorziening, is in 2015 afgesproken om in 2048 minimaal 30.000 werkplekken voor beschut werk te realiseren. Volgens het dashboard beschut werk waren er in september 2020 in totaal 7.865 mensen met een indicatie voor beschut werk. Van dit aantal hadden er slechts 4.848 een baan. Het beoogde aantal beschut-werkplekken voor 2020 was 7.400. De realisatie van beschut-werkplekken loopt dus achter en ligt niet op schema voor de beoogde 30.000 plekken in 2048.”'

3 weken geleden