Farmabedrijven moeten zich ook na corona laten zien

2 maanden geleden Binnenland
Marjolein Rigter

Dit is een expertquote via ANP Expert Support
OmnicomPRGroup
Aanleiding: Wetenschap heeft twijfels over 'boostervaccin', Moderna wil ook extra prik

Marc Kaptein, medisch directeur bij Pfizer, was tot voor kort onbekend bij het grote publiek. Maar door corona werd hij een veelgevraagde talkshowgast. Dat hij afgelopen jaar in zoveel programma’s zat, is bijzonder. Zoveel persoonlijke aandacht is de farmaceutische branche niet gewend. Door zijn tv-optredens kreeg de farmabranche ineens een gezicht. Ook Hanneke Schuitemaker, van Janssen Vaccines, leverde hier een goede bijdrage aan.

Door persoonlijk naar buiten te treden hebben Kaptein en Schuitemaker de branche menselijker gemaakt. Dat daar behoefte aan was, bleek al uit ons reputatieonderzoek van 2019. Onze boodschap naar de farma was toen al: wees opener, durf dilemma’s te delen, neem mensen mee hoe het systeem werkt en waarom het zo werkt. Als je de man of vrouw achter het farmabedrijf kent en diegene is in staat om zijn of haar kwetsbaarheid én de kwetsbaarheid van de organisatie te tonen, dan kun je daar minder makkelijk boos op worden.

Toegegeven, Pfizer en Janssen hadden de wind mee, want ze konden een positieve boodschap verkondigen. Evengoed lieten ze hiermee zien hoe goed het de sector doet om persoonlijk naar buiten te treden. De uitdaging is om dat ook vast te houden als er minder goed nieuws te melden is.

Farmaceuten zijn aan veel communicatierestricties gebonden. Zo mogen ze geen reclame maken, en evenmin doen aan gunstbetoon om een voorkeur te creëren voor een medicijn. Dat verbod is er om te voorkomen dat een arts onder druk van de patiënt een middel voorschrijft. Het moet gaan om wat het beste is voor een patiënt. En de aanname was altijd dat een arts dat het beste kan bepalen.

Daardoor was er tot dusverre totaal geen merkbewustzijn bij de gemiddelde Nederlander over farma. Niemand die wist van welk bedrijf de griepprik afkomstig was. Corona is ook in dit opzicht een gamechanger . Nu weet het grote publiek ineens heel veel over vaccins. Er is merkvoorkeur ontstaan: mensen vragen nu specifiek om Janssen of Pfizer. Een mooi voorbeeld is een vaccinatieoproep voor ongedocumenteerden in Amsterdam. Met een paar simpele animaties werd uitgelegd hoe het werkt. De logo’s van Janssen en Pfizer waren daarbij prominent in beeld. Blijkbaar vertellen die logo’s inmiddels al een heel verhaal. Een ongekende situatie voor farmabedrijven, die nieuwe mogelijkheden voor hen opent.

Als de farmaceutische wereld iets kan leren van de pandemie, dan is het uit de comfortzone stappen en persoonlijk de publiciteit zoeken. De samenleving is er klaar voor, durven farmabedrijven het ook?

Daniëlle Friskes, Director Healthcare & Biotech, en Marjolein Rigter, Director Reputation Management, zijn beiden werkzaam bij communicatieadviesbureau Omnicom PR Group.

Daniëlle Friskes, Director Healthcare & Biotech en Marjolein Rigter, Director Reputation Management, zijn beiden werkzaam bij communicatieadviesbureau Omnicom PR Group. Experts via Logeion, de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals.
Dit is een expertquote van een deelnemer van de dienst ANP Expert Support. De ANP-redactie is niet verantwoordelijk voor deze quote. Zie anp.nl/experts
OmnicomPRGroup
plaats:
Amsterdam
website:
https://www.omnicomprgroup.nl/

Andere quotes van deze organisatie

Succes coronamaatregelen kent veel vaders, maar tegenslag is een arme wees

Allerwegen wordt nu hoon uitgestort over het kabinetsbesluit van twee weken geleden om de gedragsbeperkingen maximaal te verruimen. En dat het kabinet nu alweer excuses moet aanbieden omdat de besmettingscijfers sindsdien in recordtempo tot grote hoogten zijn gestegen.

Je kunt het ook anders bekijken. In één klap is nu duidelijk dat we er niet op kunnen vertrouwen dat een aanzienlijk deel van de inwoners niet bereid is uit eigen beweging ook maar een centimeter aan het eigen plezier en de eigen bewegingsvrijheid in te leveren, wanneer het gaat om rekening houden met anderen. Er werd immers meteen weer volop gevlogen naar buitenlandse vakantiebestemmingen, cafés zaten vol, om van discotheken maar te zwijgen.

Gedrag: ‘het is hùn schuld, niet de onze’

Of dat nu goed of slecht is, moet ieder voor zich concluderen, maar het is wel een monumentale les voor het terugdringen van deze en mogelijk volgende pandemieën. Als je deze situatie als een (onbedoeld) gedragsexperiment zou zien, was de uitkomst uitermate robuust. Alleen als we vrezen voor ons eigen leven en dat van onze meest dierbaren, zoals in de eerste fase van de pandemie ruim een jaar geleden, passen we massaal ons gedrag aan. De effecten van gedragsinterventies, anders dan geboden en verboden met toezicht, kunnen daar helaas niet tegenop. Gedragsinterventies zoals nudges helpen andere maatregelen, maar kunnen niet hun plaats innemen.

Over de vraag wiens schuld de nieuwe golf besmettingen is, zei Ernst Kuipers gisteravond in Op1: ‘We hebben het wel met ons allen gedaan’. Het is een oude psychologische bevinding: als de voetbalclub waar we fan van zijn wint, zeggen we ‘dat we gewonnen hebben’. Maar verliest onze club, dan is het vaak: ‘ze hebben verloren’.

En het is een oud gezegde: ‘succes kent veel vaders, maar tegenslag is een arme wees’. 

5 maanden geleden

Uitspraak Raad van State steun voor tegenstanders van bouw van windmolens op land

De Raad van State heeft uitspraak gedaan over de bouw van nieuwe windparken op land.  Voor aan de bouw begonnen wordt, moet er een milieubeoordeling komen over onder meer de hoeveelheid geluid die de molens zullen produceren. De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines is daar blij mee. De vereniging is van mening dat Nederland alleen in de Noordzee windmolens moeten komen, om de burgers te beschermen tegenoverlast. Partijen als de Natuur en Milieufederaties en Hier en Energie Samen vinden ook dat burgers te weinig betrokken worden bij het maken van plannen, terwijl gemeenteraadsleden schrikken van de reacties van (voorgenomen) omwonenden.

Dat staat in schril contrast met de participatietrajecten die gemeenten uitvoeren. Hoe kan dat?

Waarom werkt de participatie hier niet?

De gedachte is dat als je mensen vroeg bij de plannen betrekt, je er samen ook wel uitkomt. Maar er zijn verschillende factoren die een voor alle partijen bevredigende uitkomst in de weg staan.

Een factor is dat lang niet iedereen bereid is zijn eigen belang ondergeschikt te maken aan een maatschappelijk belang. Zoals een bewoner van een wijk in de buurt waarvan windmolens werden gebouwd in het NOS Journaal zei: ‘Ik ben helemaal niet tegen windenergie, maar wel tegen deze locatie.’ Niet onbegrijpelijk als je er niet zeker van kan zijn dat je geen last ondervindt van geluid, slagschaduw en wellicht zelfs gezondheidsproblemen krijgt.

Een andere factor is dat we in Nederland 2,5 miljoen laaggeletterden tellen, dat wil zeggen mensen die met moeite of nauwelijks kunnen lezen. Voor een deel zal dat overlappen met de 2,3 miljoen mensen met een IQ dat tussen de 70 en 85 ligt. Evident is dat het voor deze mensen moeilijk zo niet ondoenlijk is alle beleidstaal en nuances van plannen te doorgronden. Niet zo gek dat ze participatiebijeenkomsten die over planvorming gaan niet bezoeken.

5 maanden geleden

Voorlichting vaccinaties biedt te weinig mogelijkheden voor dialoog

De voorlichting over vaccinaties is te individueel gericht. Er is te weinig informatie om in een gezin of groep een dialoog aan te gaan.

Allerlei vragen op de rijksoverheid site zijn individueel: wat moet ik weten, wat moet ik doen als, wat moet ik meenemen, waarom is 1 prik voldoende, etcetera.

Mensen zijn dialoogverlegen, voelen zich handelingsonbekwaam om dialoog aan te gaan. Ik mis vragen als: 'Wat kan ik doen als iemand informatie in twijfel trekt?' en 'Wat kan ik doen als officiële informatie en wat ik hoor tegenstrijdig is?'. Dat is een hiaat in de communicatie.

6 maanden geleden

Polarisatie tussen communicatie en media is een doodlopende weg

De ophef nadat de Rijksoverheid openheid van zaken geeft over het toenemende aantal communicatiemedewerkers lijkt een tweejaarlijkse rituele dans te worden. Nu is het aantal met ruim een kwart toegenomen.

Die toename is fors, maar laten we niet vergeten dat we de afgelopen vier jaar te maken hebben gehad met dossiers met een ongelooflijke reikwijdte en impact. Het aardgasdossier in Groningen, de Omgevingswet die toch een keer ingevoerd moet gaan worden, de toeslagenaffaire en natuurlijk het coronavirus. Het zijn slechts een paar voorbeelden van taaie dossiers waarin ook van de communicatiefunctie veel werd, wordt en zal worden gevraagd.

Afgelopen zomer en herfst heeft Logeion met Renata Verloop onderzoek gedaan naar de impact van het coronavirus en de daarbij behorende maatregelen op de communicatiefunctie bij met name regionale overheden. Toen kon je al aan zien komen dat het piept en kraakt op verschillende communicatieafdelingen in het land. Ook omdat de roep van de burger, de media en andere stakeholders om steeds meer transparantie steeds luider wordt. En de marge om fouten te maken steeds kleiner.

Ik probeer hier niets goed te praten of kritische media een halt toe te roepen. De belangrijkste coronabrief die viraal ging verdient inderdaad geen schoonheidsprijs. Maar waar we onze kinderen leren dat je nooit leert lopen zonder regelmatig te vallen, lijken we deze wijsheid te vergeten wanneer het om communicatievakgenoten, publieke of bewindspersonen gaat.

In plaats van te verzanden in een wij/zij-discussie, pleit ik voor meer begrip en toenadering. Door samen op te trekken, elkaars inzichten te delen en elkaar proberen te begrijpen; de weg naar nog verdergaande polarisatie tussen de twee beroepsgroepen is in mijn ogen een doodlopende.

6 maanden geleden

Verkiezingen hét moment om te stoppen met roepen langs de zijlijn

Gelukkig wil bijna 80 procent van de Nederlanders dat de verkiezingen gewoon doorgaan, ondanks de coronacrisis. Dat is hoopgevend. Maar deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart gaat voor mij verder dan een democratisch recht. Het is dé mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de manier waarop we oplossingen kunnen bieden aan grote uitdagingen als bijvoorbeeld duurzaamheid, een toenemende ongelijkheid en de rol van Nederland binnen Europa en de wereld.

Door niet te stemmen blijf je dan als minderheid een roepende aan de zijlijn, of erger nog: dan grijp je naar andere middelen, als de onlusten en rellen van de afgelopen dagen, om je onvrede te uiten. En daar zit helemaal niemand op te wachten. Verkiezingen zijn in ons land het middel om je mening te laten horen, ook als die afwijkt van wat het gemeengoed is. En dat is een verantwoordelijkheid die geldt voor zowel individuele kiezers als politieke partijen. 

10 maanden geleden

Vaccin onder zorgpersoneel is een thermometer

Zorgmedewerkers kunnen als eerste een coronavaccin krijgen. Dat vind ik spannend. Volgens mij gaat dat een soort thermometer worden van hoe mensen door heel Nederland het vaccin zullen ontvangen.

Het lijkt erop dat lang niet iedereen ermee in zal stemmen om gevaccineerd te worden, dat zie je ook al bij een gewone griepprik. Maar wanneer een groot deel van de mensen in de zorg besluit om een coronavaccin te weigeren, maak ik me zorgen om de manier waarop dit invloed zal hebben op de beslissing van de rest van de Nederlandse bevolking.

12 maanden geleden