Actie Milieudefensie geeft aan dat er behoefte is aan ambitieuzer overheidsbeleid

13-01-2022 11:14 | 2 jaar geleden Binnenland
Maria van der Heijden

Dit is een expertquote via ANP Expert Support
MVO Nederland
Aanleiding: Milieudefensie stelt ultimatum aan vervuilers: klimaatplannen in 3 maanden of proces | NOS

Milieudefensie stelt ultimatum aan vervuilers: klimaatplannen in drie maanden of een proces. Deze actie laat zien dat er behoefte is aan ambitieuzer overheidsbeleid.

Een aantal bedrijven dat de brief kreeg van Milieudefensie is aangesloten bij MVO Nederland om via verschillende innovatieprojecten te werken aan de verduurzaming van (onderdelen) van hun bedrijf. Zoals het toepassen van de Science Based Targets zodat je conform de doelstellingen van het Parijs akkoord aan je klimaatdoelen werkt.

Ondernemers in ons netwerk nemen hun verantwoordelijkheid en laten zien dat het kan. Wind- en zonne-energie zijn inmiddels rendabel en niet meer afhankelijk van subsidie. Ondernemers tonen aan dat het loont om afval om te zetten in nieuwe grondstoffen. Daadkracht is nodig. Niet volgend jaar, maar nu.

En er is een stevig overheidsbeleid nodig. We zien mooie ambities van ons nieuwe kabinet, maar we zijn erg nieuwsgierig naar de uitwerking daarvan. Hoe wordt er gemonitord en gehandhaafd? Gaat de vervuiler betalen?

Een actie als deze van Milieudefensie geeft aan dat de maatschappij behoefte heeft aan ambitieuzer beleid op dat vlak, zodat we als hele samenleving sneller naar die duurzame economie bewegen. Het wordt tijd dat alle bedrijven en ook de overheid daar gehoor aan geven.

Dit is een expertquote van een deelnemer van de dienst ANP Expert Support. De ANP-redactie is niet verantwoordelijk voor deze quote. Zie anp.nl/experts
MVO Nederland
plaats:
Utrecht
website:
https://www.mvonederland.nl/

Andere quotes van deze organisatie

Duurzaam ondernemen is het enige toekomstbestendige bedrijfsmodel

Net als ING geven tal van de bedrijven in ons netwerk aan gewoon te blijven inzetten op duurzaamheid. Dat is namelijk het enige toekomstbestendige bedrijfsmodel.  

Belangrijk blijft langetermijnperspectief, zodat de boer in de portemonnee voelt dat natuurlijke landbouw genoeg oplevert, zodat de aannemer makkelijker materialen kan hergebruiken en recyclen, en zodat de kledingwinkel zijn toeleveranciers een eerlijke prijs kan betalen. Ondernemerswinst en maatschappelijke meerwaarde gaan immers hand in hand. 

4 dagen geleden

Nieuwe Kamerleden moeten duurzaam ondernemerschap steunen

MVO Nederland roept de nieuwe Kamerleden op om ondernemerschap als ‘force for good’ te steunen. Want ondernemen en verduurzamen sluiten elkaar niet uit – het wordt juist steeds meer business as usual.

Om dat te versterken is een helder langetermijnperspectief nodig, zodat de boer in de portemonnee voelt dat natuurlijke landbouw genoeg oplevert, zodat de aannemer makkelijker materialen kan hergebruiken en recyclen, en zodat de kledingwinkel zijn toeleveranciers een eerlijke prijs kan betalen. Ondernemerswinst en maatschappelijke meerwaarde gaan immers hand in hand.

1 week geleden

Minister Adema moet in de Europese raad wél tegen glyfosaat stemmen

De stemming over glyfosaat in de Europese Raad is dé kans voor minister Adema om te laten zien dat hij de natuur en gezondheid wél bovenaan de prioriteitenlijst zet. Eerder bleef echte steun voor de – overigens sterk afgezwakte – natuurherstelwet uit vanwege angst voor bouwers en boeren. En dat terwijl een sterke natuur juist zo belangrijk is voor het bedrijfsleven.

De natuur levert bedrijven onmisbare materialen en diensten, zoals schone lucht, water en een gezonde bodem. De keuzes die Europa nu maakt en investeringen die het doet in de natuur betalen zich uiteindelijk uit- in een sterkere natuur – essentieel voor ons leven en de economie.

Nu de natuurherstelwet er uiteindelijk wel doorheen is, komt de volgende stemming ter tafel: die over glyfosaat. De ideale kans voor de minister om eerder gemaakte fouten goed te maken. Door wél te luisteren naar wat de Tweede Kamer en 159 wetenschappers hebben geadviseerd: glyfosaat helpt onze natuur en gezondheid niet. En dus duurzame ondernemers ook niet. Dus minister Adema, het is nog niet te laat: stem tegen glyfosaat.

3 weken geleden

Wetgeving hard nodig om loonkloof tussen vrouwen en mannen te dichten

Het is tijd dat de overheid verantwoordelijkheid neemt en actief werkt aan een gelijk speelveld op de arbeidsmarkt. Eerder bleek dat het vrouwenquotum er daadwerkelijk voor heeft gezorgd dat er meer vrouwen in de top van bedrijven zijn gekomen. Dat zou uitgebreid moeten worden met een loonquotum. Anders gaat de positie van vrouwen nog verder achteruit en daarmee onze economie.

Dat kan en moet anders. We roepen Karien van Gennip, Minister van sociale zaken, dan ook op om wet- en regelgeving te maken die de loonkloof verkleint, heldere normen op te stellen voor inclusiviteit en diversiteit en bedrijven te helpen met het opstellen van gendergelijkheidsplannen.

3 weken geleden

Te weinig zorgen over luierberg in de zorg

Volgens voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal produceert een kind 25 kilo afval aan luiers per maand, 300 kilo per jaar. Tel daar nog eens een berg van 85 miljoen kilo aan incontinentiemateriaal bij die de zorg jaarlijks gebruikt en weggooit. Dat is onvoorstelbaar veel. En slechts 15 miljoen kilo wordt gerecycled.  

In de consumentenmarkt springen vele ondernemers in op het probleem omdat er een maatschappelijke druk gevoeld wordt. Daarnaast zijn de alternatieven voor wegwerpluiers financieel ook aantrekkelijk.  

Die urgentie wordt in de zorgsector te weinig gevoeld. In de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 staat weliswaar opgenomen dat in de komende jaren 5 procent minder incontinentiemateriaal gebruikt moet worden, maar er is onvoldoende vraag naar wasbare luiers om de markt op gang te brengen. Terwijl er verschillende circulaire oplossingen zijn. Het moet bijvoorbeeld financieel aantrekkelijker worden voor zorginstellingen om met wasbare luiers te gaan werken. Ook liggen er plannen klaar om luierproducenten (financieel) verantwoordelijk te maken voor het recyclen van luiers, een goed begin.

Tegelijkertijd gooit de zorgsector nu nog enorme hoeveelheden ongebruikte luiers weg. Dus laten we kijken naar het stimuleren van alternatieven voor wegwerp, en doelen stellen voor hergebruik. Dan ontstaat er een markt waar de duurzaam ondernemer de oplossing kan brengen en kunnen we straks weer over de luierberg heen kijken.  

3 weken geleden

Actie nodig om Nederlandse waterkwaliteit te verbeteren

Slechts 22 procent van de kleine wateren in Nederland heeft een goede waterkwaliteit. Dat zegt Natuur & Milieu na burgeronderzoek naar de kwaliteit van sloten, vennen, kanalen en plassen.

Weer een onderzoek dat het probleem bevestigt. Maar zolang er geen enkele actie wordt verbonden aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) blijven we in hetzelfde kringetje ronddraaien en halen we de doelen zeker niet.

De oplossing is samenwerking tussen verschillende type partijen. Dat geldt voor alle klimaat- en milieuproblemen. Het huidige demissionaire kabinet heeft weinig visie laten zien en plakt vooral veel te kleine pleisters op heel grote wonden. Het ministerie van I&W is verantwoordelijke voor de uitvoering, maar hier hebben we weinig actie gezien.

(Chemische) industrie, boeren en de zorgsector zijn de partijen die vervuiling veroorzaken. Maar zij voelen de gevolgen niet. We moeten toe naar een systeem waar de vervuiler betaalt of, beter nog, de vervuiler niet meer vervuilt.  Rioolwaterzuiveringen en drinkwaterzuiveringen halen die stoffen weer uit het water. Daar zijn energie, chemische middelen en fossiele stof in de vorm van actieve kool voor nodig. MVO Nederland verbindt dit soort cross-sectorale ketens aan elkaar, zoals in het project Boeren. Natuurlijk! waarbij alle partijen betrokken bij de omschakeling van boeren betrokken zijn, meebetalen en ander gedrag gaan vertonen.

We roepen partijen op uit de (chemische) industrie, zorgsector, boeren, waterschappen en drinkwaterbedrijven, onderzoeksinstellingen, provincies, gemeenten die met ons in de actiestand willen om de KRW doelen wél te halen. Het helpt niet om te blijven roepen dat we het niet gaan halen. Uit onze analyse van de verkiezingsprogramma’s bleek dat ongeveer een derde van de partijen ambitieuze doelen stelt en dit uitwerkt met concrete maatregelen. Ondernemers kunnen dus zelf meedoen, maar ook in hun stemgedrag sturen op actie.

4 weken geleden