Actie Milieudefensie geeft aan dat er behoefte is aan ambitieuzer overheidsbeleid

13-01-2022 11:14 | 7 maanden geleden Binnenland
Maria van der Heijden

Dit is een expertquote via ANP Expert Support
MVO Nederland
Aanleiding: Milieudefensie stelt ultimatum aan vervuilers: klimaatplannen in 3 maanden of proces | NOS

Milieudefensie stelt ultimatum aan vervuilers: klimaatplannen in drie maanden of een proces. Deze actie laat zien dat er behoefte is aan ambitieuzer overheidsbeleid.

Een aantal bedrijven dat de brief kreeg van Milieudefensie is aangesloten bij MVO Nederland om via verschillende innovatieprojecten te werken aan de verduurzaming van (onderdelen) van hun bedrijf. Zoals het toepassen van de Science Based Targets zodat je conform de doelstellingen van het Parijs akkoord aan je klimaatdoelen werkt.

Ondernemers in ons netwerk nemen hun verantwoordelijkheid en laten zien dat het kan. Wind- en zonne-energie zijn inmiddels rendabel en niet meer afhankelijk van subsidie. Ondernemers tonen aan dat het loont om afval om te zetten in nieuwe grondstoffen. Daadkracht is nodig. Niet volgend jaar, maar nu.

En er is een stevig overheidsbeleid nodig. We zien mooie ambities van ons nieuwe kabinet, maar we zijn erg nieuwsgierig naar de uitwerking daarvan. Hoe wordt er gemonitord en gehandhaafd? Gaat de vervuiler betalen?

Een actie als deze van Milieudefensie geeft aan dat de maatschappij behoefte heeft aan ambitieuzer beleid op dat vlak, zodat we als hele samenleving sneller naar die duurzame economie bewegen. Het wordt tijd dat alle bedrijven en ook de overheid daar gehoor aan geven.

Dit is een expertquote van een deelnemer van de dienst ANP Expert Support. De ANP-redactie is niet verantwoordelijk voor deze quote. Zie anp.nl/experts
MVO Nederland
plaats:
Utrecht
website:
https://www.mvonederland.nl/

Andere quotes van deze organisatie

Ondernemers zijn de sleutel tot verduurzaming, niet de overheid

Wie moet de kar trekken om de economie in een duurzame richting te krijgen? Overheid? Consumenten? Bedrijven? De economen die NRC raadpleegde voor een artikelenreeks over de toekomst van het kapitalisme en klimaatdoelstellingen reageren verdeeld. 

Het is zonneklaar dat we alles en iedereen hard nodig hebben om op tijd een nieuwe economie te realiseren. Maar de sleutel ligt bij ondernemers. De overheid is te traag en te verdeeld. Denk aan de stikstofcrisis, de slome energietransitie, het verouderde belastingstelsel, het woningtekort, personeelstekorten in zorg en onderwijs en de haperende uitvoering van allerlei plannen. Consumenten moeten door inflatie op hun centen passen en kunnen niet van alles dat ze kopen verstand hebben (Wat is verantwoord voedsel? En duurzame kleding? En vakanties, verzekeringen, energie, vervoer?). 

Blijft over: de ondernemers. Die hebben verstand van hun eigen business, kennen hun sector, weten waar de kansen liggen. Ondernemers hebben het lef en de energie om de economie de goede kant op te sturen.

3 weken geleden

Verduurzamen gaat over innovatie, niet over subsidies

Het bedrijfsleven vraagt om meer overheidssteun om de opgelopen energiekosten te dempen. Maar zo'n Sinterklaasmentaliteit in de energietransitie leidt tot vertraging. Alsof subsidies de heilige graal zijn.

Als je enkele jaren terug al geïnvesteerd hebt in zonnepanelen en een warmtepomp, ben je nu spekkoper. Zoals Geelen Counterflow, een mkb-ondernemer die met 7.500 zonnepanelen en warmtekracht zijn fabriek van energie voorziet in Midden-Limburg.

Ondernemers in ons duurzame-bedrijvennetwerk maken de vlucht vooruit. Verduurzamen gaat over innoveren. Wie wil er nou niet in de kopgroep zitten?

3 weken geleden

Tweeduizend duurzame bedrijven staan achter groenboerenplan van 2500 boeren

Het huidige kabinet ziet uitkopen van boeren als de belangrijkste oplossing om de stikstofuitstoot te verminderen. Daar komt nog eens bij dat uitkopen voorbijgaat aan het ondernemerschap van de boeren, die niets liever willen dan blijven boeren.

De onwil en het wantrouwen wat dat veroorzaakt bij boeren zien we dagelijks in de media. Wat we minder zien is de roep om een meer integrale oplossing. Het feit dat 2.500 boeren nu met een tienpuntenplan komen voor natuurlijk boeren ondersteunt MVO Nederland van harte. We vertegenwoordigen daarin ook de stem van de 2.000 bedrijven in ons netwerk, waaronder vele toeleveranciers en afnemers van landbouwproducten. Het kan, dat is wat ons netwerk laat zien.

De oplossing voor het stikstofprobleem vraagt om een systeemdoorbraak, die begint bij de boer zelf én doorwerkt in de gehele keten. MVO Nederland ontwikkelde al een integrale oplossing die boeren omschakelt naar natuurlijke landbouw en zo de stikstof- en biodiversiteitscrisis aanpakt. Een oplossing bovendien die we ontwikkelden op basis van de ervaringen van boeren.

1 maand geleden

Het duurzame bedrijfsleven heeft vingerwijzen van Milieudefensie niet nodig

MVO Nederland neemt afstand van de reactie van het reguliere bedrijfsleven dat VNO NCW op het onderzoek van Milieudefensie vertegenwoordigt. Net als Milieudefensie vindt het duurzame bedrijfsleven dat ook emissies in de keten onderdeel horen te zijn van de klimaatstrategie van elk bedrijf. Het geeft dus geen pas dat bedrijven als Shell en Ahold op de rem trappen als het om emissies door hun klanten of leveranciers gaat.

In 2015 is in het klimaatakkoord van Parijs is vastgelegd wat de doelen zijn, en de EU en de Nederlandse overheid hebben die doelen herhaald en aangescherpt. Bedrijven die 7 jaar later nog niet duidelijk kunnen maken hoe ze die doelen gaan halen, moeten zich afvragen of ze wel goed bezig zijn.

MVO Nederland weet als vertegenwoordiger van het duurzame bedrijfsleven dat het wél kan. We moedigen bedrijven aan om verder te kijken dan hun eigen onderneming en verduurzaming in (samenwerking met) de hele keten op te pakken. Er zit een enorme veranderkracht in bedrijven. Het wijzen naar de ander – in dit geval de overheid, is ongepast.

1 maand geleden

Elke Nederlandse ondernemer loopt honderden kinderarbeidsrisico’s

Geen enkele ondernemer is voor kinderarbeid. Geen enkele ondernemer zal ook bewust kinderen aan het werk zetten om zijn producten te verkopen. Toch weet niet elke ondernemer dat hij of zij honderden risico’s loopt rondom kinderarbeid. En dat geldt niet alleen voor de modesector, maar ook voor ondernemers in de pakketbezorging of landbouw. Het komt voor in praktisch alle ketens.

UNICEF rapporteerde in 2021 al dat kinderarbeid voor het eerst in twintig jaar is toegenomen. 160 miljoen kinderen werken wereldwijd in plaats van naar school te gaan. Ze verrichten vaak zwaar en onveilig werk. Die cijfers gingen ook nog eens over de periode voor de coronacrisis. We kunnen er wel vanuit gaan dat het er nu nog veel meer zijn.

Vrijwel alle ondernemers lopen risico's als ze spullen importeren. Check dus goed hoe je keten in elkaar steekt en voorkom dat je meewerkt aan het lot van deze miljoenen kinderen. Dat kan op www.mvorisicochecker.nl.

2 maanden geleden

Om de stikstofuitstoot te verlagen en onze natuur te redden zijn juist méér boeren nodig

Het huidige kabinet ziet uitkopen van boeren als de belangrijkste oplossing om de stikstofuitstoot te verminderen. En dat terwijl de natuur niet alleen verslechtert door stikstof, maar zaken als co2-uitstoot, waterkwaliteit, chemische bestrijdingsmiddelen en bodemverstoring ook hun invloed hebben. Dat vraagt om een veel meer integrale oplossing om de natuur te redden. Daar komt nog eens bij dat uitkopen voorbijgaat aan het ondernemerschap van de boeren, die niets liever willen dan blijven boeren. Ik zou ze dan ook graag die toekomst willen bieden zonder uitkoop. Sterker nog: ik denk dat we juist méér in plaats van minder boeren nodig hebben.

Het probleem zit hem in ons landbouwsysteem dat we de laatste decennia samen hebben gecreëerd. Dat systeem is zo eenzijdig gericht op efficiency dat de Nederlandse natuur eronder lijdt. Veel boeren willen bijvoorbeeld wel omschakelen naar duurzame landbouw en veehouderij, maar doen dit niet omdat ze ‘klem’ zitten in het huidige systeem en geen (ander) toekomstperspectief hebben. Boeren, banken, overheid, erfbetreders en afnemers zijn allemaal onderdeel en hebben belangen bij het huidige niet-duurzame systeem.

We hebben dit systeem samen vormgegeven. En zijn dus ook samen verantwoordelijk voor de stikstofcrisis die we nu in Nederland ervaren. Het probleem moeten we dus ook samen oplossen. Dat begint bij een nieuw natuurinclusief toekomstperspectief voor de boer. Met ruimte om te floreren voor de boer én natuur. Ruimte die er nu niet is. En dus is er een transitie nodig die begint op het boerenerf. Met betrokkenheid van al die partijen die nodig zijn om onze natuur te redden.

Dus beste ministers, wanneer gaan jullie eens náást de boeren staan en gebruikmaken van hun ondernemerschap in plaats van ze allerlei verstikkende uitkoopregelingen aan te bieden? Betrek alle partijen die samen het systeem hebben gemaakt tot wat het nu is om per boer een plan voor omschakeling naar natuurinclusief te maken. En zorg voor een gezond verdienmodel. Als we boeren een doel en middelen geven, ben ik er zeker van dat we er wel komen. MVO Nederland helpt als transitiemakelaar graag mee.

2 maanden geleden