'Privacy en veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden'

8 maanden geleden Binnenland
Luna van der Waarde

Dit is een expertquote via ANP Expert Support
ANP Expert Support
Aanleiding: ECP Jaarfestival over de digitale samenleving in stroomversnelling (t/m 19-11) | ANP

Van 17 tot 19 november vindt het ECP Jaarfestival over de digitale samenleving plaats. ANP Expert Support legde vier deskundigen op dit gebied deze stelling voor: We moeten onze privacy inleveren voor een veiligere samenleving.

De experts zijn te vinden in de kolom ANP Experts in de app. De ANP-redactie is niet verantwoordelijk voor deze selectie.

Michael Teichmann, Security Director, Accenture:

“Dat we privacy moeten inleveren voor meer veiligheid is vrij paradoxaal gesteld. Privacy en veiligheid zijn onlosmakelijk verbonden, maar de één gaat niet ten koste van de ander. Mensen maken zich zorgen wat overheid en organisaties met hun gegevens doen en willen zich veilig voelen en daar zelf over kunnen beslissen.

“Toch delen we dagelijks persoonlijke informatie via het internet, googelen we erop los en zetten we vakantiefoto’s op sociale media. Bestaat privacy überhaupt zolang we ons enerzijds niet realiseren wat we eigenlijk precies delen, en anderzijds omdat we er niet vanuit kunnen gaan dat elke partij per definitie te vertrouwen is met onze data en daar voldoende op gecontroleerd wordt?

“Fouten, onwetendheid, andere prioriteiten en zwakke technologiesystemen kunnen allemaal een rol spelen bij het lekken of gebruiken van data voor andere doeleinden dan we zelf bedoeld hebben. Zowel privacy als veiligheid zijn daarmee wellicht meer een sentiment dan feit. In ieder geval dient aan beide continu aandacht worden geschonken.”

Eric Laan, ICT Business Consultant, Kiwa:

“De tegenstelling tussen privacy en veiligheid is een valse tegenstelling. Het zijn allebei belangrijke grondbeginselen van een open en vrije samenleving. In een samenleving waarin men afbreuk van privacy nodig heeft, wordt ook het vertrouwen verbroken in elkaar en in de instituties. De minst privacyvriendelijke samenlevingen staan niet voor niets erg laag op de veiligheidsranglijsten.

“We leven in een complex digitaal tijdperk, vol algoritmes, metadata en patroonherkenning. Hierin is het snijvlak tussen privacy en veiligheid vertroebeld. Niet langer is privacy te vangen in afgekaderde wetten, zoals bijvoorbeeld het briefgeheim. De oplossing ligt in hernieuwde transparantie en de mogelijkheid tot het controleren van jouw eigen individuele gegevens.

“Er is behoefte aan betrouwbare, transparante en deskundige organisaties, die de black-box doorbreken en niet schimmig doen over persoonsgegevens. Dat creëert vertrouwen. In die situatie zal het voor iedereen als normaal voelen om persoonlijk iets bij te dragen aan een veiligere samenleving.”

Ton van Tulder, directeur Institute for Financial Crime (IFFC):

“In theorie kan de samenleving veiliger worden als we privacy zouden inleveren. Een goede afweging tussen nut en noodzaak is essentieel. Een ‘phishing-expeditie’, die wellicht allerlei criminele activiteiten van burgers en bedrijven bloot kan leggen, moet vermeden worden. Uitgangspunt is dat privacy een lager belang krijgt als er een behoorlijk vermoeden is van gepleegde strafbare feiten, dan wel een sterk vermoeden van voorgenomen strafbare feiten.

"Aan onderzoekers moeten wel strenge eisen gesteld worden zowel vooraf, tijdens het onderzoek als na afloop. Namelijk: wie mag het onderzoek doen en op grond waarvan, en hoe moet er gewerkt worden? Aan de rechters is het daarbij om te toetsen of aan alle voorwaarden is voldaan. Verder is het essentieel dat privacygevoelige informatie geheel en direct wordt vernietigd als niets wordt aangetoond.”

Colette Cuijpers, lector Recht en digitale technologie, Fontys Hogescholen:

“We moeten niet de één inleveren voor de ander, maar ernaar streven dat beide belangen behartigd worden. Hiertoe moet niet alleen gekeken worden naar een platte weging van belangen, waarbij het wellicht logisch lijkt om privacy op te geven voor veiligheid, maar er moet ook gekeken worden naar de maatregelen die hiertoe genomen worden.

“Dragen ze wel daadwerkelijk bij aan meer veiligheid of creëren ze een schijnveiligheid? Of wordt een maatregel onder het mom van meer veiligheid geïntroduceerd met eigenlijk een geheel ander achterliggend doel? In de tweede plaats moet gekeken worden of met minder ingrijpende middelen eenzelfde doel bereikt kan worden, waarbij dus beide belangen, veiligheid en privacy, gediend kunnen worden, in plaats van het neer te zetten als een onevenwichtige trade-off.”

Deze en vele andere experts zijn te vinden in de kolom ANP Experts in de ANP-app. De reacties op het nieuws staan in de kolom ANP Expert Quotes.
Dit is een expertquote van een deelnemer van de dienst ANP Expert Support. De ANP-redactie is niet verantwoordelijk voor deze quote. Zie anp.nl/experts
ANP Expert Support
plaats:
Den Haag
website:
https://www.anp.nl/diensten/20/expert-support

Andere quotes van deze organisatie

'Ieder mens is meer dan alleen zijn baan'

7 december is Nationale Vrijwilligersdag. ANP Expert Support legde twee deskundigen deze stelling voor: Vrijwilligerswerk is niet te combineren naast een betaalde baan.

De experts zijn te vinden in de kolom ANP Experts in de app. De ANP-redactie is niet verantwoordelijk voor deze selectie. 

Ilja Beudel, projectleider vrijwilligersbeleid, IVN Natuureducatie: 

“Vrijwilligerswerk is juist een geweldige aanvulling op een vaste baan. Op je werk kun je nooit al je interesses en vaardigheden kwijt. Bovendien geeft vrijwilligerswerk vaak veel voldoening. Je doet iets goeds voor de maatschappij, voor de natuur, voor een ander. Daarvoor krijg je meestal ook waardering en dat geeft energie.

“Ieder mens is meer dan alleen zijn baan. Bij IVN Natuureducatie hebben we heel veel vrijwilligers en die delen hun passie voor de natuur. Hoe heerlijk is het om naast je kantoorbaan buiten lekker vies te worden en de handen uit de mouwen te steken in het veld, samen met kinderen uilenballen uit te pluizen of afval op te ruimen langs de rivieroevers?

“Mensen hebben allemaal andere drijfveren, maar gelukkig vinden de meeste mensen het fijn om iets te kunnen betekenen. En voor IVN en dus de natuur is dat heel belangrijk, want zonder vrijwilligers zouden wij niet kunnen bestaan.” 

Marian Thunnissen, lector Dynamische Talentinterventies, Fontys Hogescholen: 

“Vrijwilligerswerk is prima te combineren met een baan, en biedt juist ook mogelijkheden om je werk en je loopbaan te verrijken. Allereerst is niet alleen betaald werk zaligmakend. Onbetaald werk is net zo belangrijk als betaald werk en zou ook als zodanig erkend en gewaardeerd moeten worden. 

“Veel organisaties in de zorg, onderwijs, cultuur en sport kunnen immers niet draaien zonder vrijwilligers. Ten tweede biedt het vaak de ruimte om je talenten te ontdekken, in te zetten en te ontwikkelen. Daar zouden we in het kader van duurzame loopbanen en leven lang ontwikkelen veel meer mee mogen en moeten doen. Denk aan het erkennen en waarderen van de skills die in een vrijwilligersbaan zijn opgedaan.”

8 maanden geleden

‘De aarde kan ons consumptiegedrag niet aan’

28 november is Niet-Winkeldag (Koop Niets Dag). ANP Expert Support legde twee deskundigen deze stelling voor: We zouden allemaal moeten consuminderen.

De experts zijn te vinden in de kolom ANP Experts in de app. De ANP-redactie is niet verantwoordelijk voor deze selectie. 

Jelle de Jong, Algemeen directeur IVN Natuureducatie: 

“De aarde kan ons huidige gedrag en consumptiepatroon gewoonweg niet aan. Afgelopen jaar hadden we 1,75 aardes nodig om de toekomstige generaties niet tekort te doen. We gebruiken domweg te veel grondstoffen en veroorzaken teveel CO2-uitstoot met onze soms onnodige consumptie. Hierdoor komt ook de natuur wereldwijd onder druk te staan. 

“Als de welvaart wereldwijd verder toeneemt, hebben we straks wellicht drie aardes nodig. Maar we hebben er maar één... Als steeds meer mensen zouden eten en kopen waar ze echt van genieten, dan blijkt dat de consumptie drastisch afneemt. Als iedereen nu een beetje inschikt, dan passen we ook in de toekomst allemaal op deze levende en bloeiende planeet.” 

Cees-Jan Pen, lector bij het Lectoraat de Ondernemende Regio, Fontys Hogescholen: 

“De online retailsector groeit tegen de klippen op en de coronacrisis heeft dit verder versterkt. Zelfs de grootste 'diehard fysieke shopper' bestelt inmiddels online. We moeten niet verder doorschieten in onze wegwerp-, bestel- en 'gratisbezorg'-economie. Voor individuele consumenten is het echter moeilijk koopgedrag aan te passen, zeker als daar geen financiële ruimte voor is. 

“Consumptiepatronen structureel veranderen moet starten bij de overheid (via regelgeving, belastingen en subsidies). Secundair bij producenten die meer kunnen inzetten op circulaire verdienmodellen, gebaseerd op kwalitatief hoogwaardigere producten met een langere levensduur en gekoppeld aan betalen voor gebruik in plaats van bezit. Koppel deze nieuwe circulaire businessarrangementen aan investeringen in het compacter maken van binnensteden. Zo kunnen ondernemers en overheden samen zorgen voor winkelcentra en binnensteden die toekomstproof zijn.”

Chris Lanting, Director Retail Agency, Colliers International: 

‘’Een nieuwe aankoop kan een kortstondige boost aan je humeur geven. In dit sombere jaar geldt dat misschien wel meer dan ooit. De verleiding wordt nog groter door hoge kortingen op Black Friday. Het is daarom goed dat de Niet-Winkeldag een tegengeluid biedt. 

“Maar willen we écht wat bereiken, dan moeten we niet één dag stoppen met shoppen maar voor altijd structureel minder kopen. Heb ik het echt nodig? Kan het oude product nog worden gerepareerd? Ga ik het gebruiken? Kan ik het van iemand lenen? Die vragen moeten we onszelf altijd stellen. Kom je tot de conclusie dat de aankoop echt noodzakelijk is, ga dan voor lokaal, duurzaam en goede kwaliteit.”  

8 maanden geleden

Expert Jethro Vrouwenfelder: 'Ik mis de verhalen over de mens achter de fraudeur'

Jethro Vrouwenfelder is bestuurslid bij het Institute for Financial Crime (IFFC) en specialist in fraudeonderzoek bij Deloitte Forensic & Dispute Services. Hij is expert op het gebied van corruptie, integriteit en bedrijfscriminaliteit. Dit is een interview met een van de experts van ANP Expert Support. Jethro Vrouwenfelder en vele andere experts staan in de kolom ANP Experts in de ANP-app. 

Welke ontwikkelingen in jouw vakgebied halen het nieuws?

Ik zie met grote regelmaat berichten in de media over fraude. Het gaat van multinationals en Wirecard die aan twee miljard fraudeert, tot aan gerommel in marges bij kleinere partijen waarbij iemand te veel heeft gedeclareerd. 

Wat gaat er volgens jou mis in de media?

Dat zijn eigenlijk twee dingen. Fraudecases waarbij het vermoeden is dat er fraude is gepleegd, worden in de media vaak neergezet als feit. Er zijn ook gevallen waarbij de rechter uitspraak doet en iemand veroordeeld wordt. Maar bij de gevallen waarin nog niemand veroordeeld is, lijkt het mij beter om het onderzoek eerst af te wachten. Want bij die vermoedens wordt de suggestie gewekt dat iemand fraudeert. 

Verder mis ik wel duiding en achtergrond. Fraude is een best fascinerend onderwerp, want het gaat ook om mensen. Wat voor type mensen doet het? Hoe komen zij erbij om te frauderen? Ik mis de verhalen over de mens achter de fraudeur. 

Heb je een verklaring voor het ontbreken daarvan? 

Mensen die veroordeeld zijn voor fraude hebben er denk ik geen belang bij om met media te praten en iets toe te lichten. Het kan ook meespelen dat sommige fraudeurs niet het idee hebben dat zij iets verkeerds hebben gedaan. 

Jos van Rey (vastgoedondernemer en oud-wethouder die is veroordeeld voor corruptie, red.) is een goed voorbeeld van iemand die wel prominent in het nieuws is geweest. Interessant omdat hij zei dat ‘iedereen het doet’ en ‘zo werkt het nou eenmaal’. Daar zou ik wel eens een kritisch bericht over willen zien. Kan iemand dat zomaar zeggen? En als iedereen het doet, is het dan goed? 

Gebruiken journalisten wel eens een deskundige in jouw vakgebied waarvan jij het idee hebt dat die persoon helemaal niet deskundig is? 

Er is wel een vaste kaartenbak, maar dat zie ik omdat ik in diezelfde wereld zit. Ik denk dat het algemene publiek dat niet ziet. En het zijn wel hele deskundige mensen, dus ik stoor me er niet aan. 

Het lijkt me wel interessant als er vaker meerdere perspectieven worden belicht. Je hoort vaak een tweedeling: de advocaten versus de accountants. Advocaten vinden dat zij het onderzoek moeten doen en vise versa. Dat wordt ook vaak uitgevochten in de media en ik denk dat dat een interessante discussie is. Maar er zijn natuurlijk ook andere partijen die je aan het woord kunt laten. Denk aan hoogleraren integriteit. 

Waar valt nog wat te halen voor journalisten? 

Ik zou meer willen lezen over de fraudeurs en wat hen ertoe beweegt. Veel organisaties hebben last van fraude, maar er kan ook een link zijn naar georganiseerde misdaad. Daarom is veel samenwerking tussen partijen nodig om die opsporing zo effectief mogelijk te maken. Journalisten zouden die verschillende partijen aan het woord kunnen laten en de verschillende perspectieven kunnen belichten. 

Waarom moeten journalisten jou benaderen bij nieuws over jouw vakgebied?

Ik ben een voorstander van het belichten van verschillende perspectieven en ik geef graag mijn mening. Veel organisaties denken: dat gebeurt bij ons niet. Dat is denk ik onterechte zelfverzekerdheid, want het kan iedereen gebeuren. Daar praat ik graag over. Zowel met bedrijven, als met media. Cases zijn vaak niet uniek. Vergelijkbare cases zijn vaak eerder al, soms in iets andere vorm, voorgekomen. Daar kan ik ook analyses van maken. 

8 maanden geleden

'Computers zijn beter in wachtwoorden dan mensen'

24 november is Nationale Check je Wachtwoorden Dag. ANP Expert Support legde drie deskundigen deze stelling voor: Gratis wachtwoordmanagers zijn onbetrouwbaar.

De experts zijn te vinden in de kolom ANP Experts in de app. De ANP-redactie is niet verantwoordelijk voor deze selectie. 

Michael Teichmann, Security Director, Accenture: 

“Het ligt eraan hoe je het bekijkt. Een wachtwoordmanager gaat ervan uit dat je al veel verschillende wachtwoorden hebt. Vervolgens stop je die in één kluis waar je met een ‘superwachtwoord’ toegang tot hebt. Er zijn betaalde versies en gratis versies. Vertrouwen we een vrijwilliger niet omdat we die niet betalen? 

“De mate waarin wachtwoordmanagers meer of minder betrouwbaar zijn, heeft te maken met hoe de oplossing ontstaan en gebouwd is. Wat in ieder geval wél onbetrouwbaar is, is het vermogen van de mens om vijftig wachtwoorden te onthouden. 

“Computers zijn nog altijd beter in wachtwoorden dan mensen en daar bieden wachtwoordmanagers een beter en veiliger alternatief. Er valt daar überhaupt nog veel winst te behalen, aangezien te veel mensen nog hetzelfde wachtwoord voor verschillende websites gebruiken óf er zelf lijstjes met wachtwoorden op nahouden. De meest betrouwbare oplossing is er een waarvoor helemaal geen wachtwoorden nodig zijn. Die oplossingen bestaan al, maar nog niet alle systemen en websites zijn er klaar voor.”

Santosh Sharman, Productmanager IoT Security, Kiwa:

“Dat is wel heel generaliserend. Het hangt af van de wachtwoordmanager. Simpel gezegd is een wachtwoordmanager een plek waar je al je wachtwoorden veilig opslaat en je ze terug kunt vinden door een ‘master’-wachtwoord in te voeren.

“Om beter te kunnen beoordelen of zo’n gratis wachtwoordmanager betrouwbaar is moet je kijken naar de ingebakken veiligheidsspecificaties. De ontwikkelaar van een wachtwoordmanager is goed bezig als de gratis versie werkt met bijvoorbeeld tweefactorauthenticatie of wachtwoordversleuteling.

“Betaalde versies van wachtwoordmanagers hebben vaak meer functionaliteit dan de gratis varianten. Maar dat wil niet zeggen dat de gratis versies slechter zijn en ook niet dat de veiligheidsspecificaties van de gratis versies niet goed genoeg zijn.”

Gerwin Naber, Partner, PwC: 

“Uit recent onderzoek blijkt dat we allemaal nog te gemakzuchtig zijn, ‘123456’ en ‘password’ staan na jaren nog steeds in de top-10 meest gebruikte wachtwoorden. Daar begint het mee. 

“Het is daarom verstandig als er op nationaal niveau een vak Digitale Vaardigheid wordt ontwikkeld, waarin je naast cyberveiligheid en wachtwoorden het ook kunt hebben over het onderscheid tussen betrouwbare en minder betrouwbare bronnen. En welke foto’s je beter niet kan delen bijvoorbeeld. Een wachtwoordmanager is eigenlijk altijd beter dan een reeks post-its op je computer. Belangrijker is of je een zwak wachtwoord hebt en of je twee-factor authenticatie gebruikt.”

8 maanden geleden

'Hokjesdenken zal steeds minder worden'

20 november is de Internationale Transgender Gedenkdag. ANP Expert Support legde drie deskundigen deze stelling voor: Sekse verwijderen van identiteitskaart lost de problemen rondom transfobie niet op.

De experts zijn te vinden in de kolom ANP Experts in de app. De ANP-redactie is niet verantwoordelijk voor deze selectie.

Simon Timmerman, Adviseur Regenboogsteden, Movisie: 

“Het verwijderen van sekseregistratie op bijvoorbeeld identiteitskaarten zal transfobie niet direct de wereld uit helpen, maar op de lange termijn zal dit wel degelijk een positief effect hebben. Momenteel is onze maatschappij nog veel te veel ingesteld op de behoefte om mensen te willen indelen in het hokje man of vrouw. 

“Als op diverse plaatsen wordt gestopt met onnodige sekseregistratie, dan zal die behoefte en focus op sekse steeds minder worden. Hopelijk wordt ook onze behoefte minder aan de beperkende hokjes van enkel man of vrouw. Door dat los te laten komt er meer ruimte voor seksediversiteit en dan zal hopelijk ook de fobie voor onder andere transpersonen afnemen.”

Mark Hommes, universitair docent op het gebied van transgenders, Open Universiteit: 

“Verwijdering van de seksevermelding kan vooral bijdragen aan een afname van geïnternaliseerde transfobie (zelfstigma) en psychische problemen onder transgenderpersonen. Zij voelen dat hen formeel de vrijheid wordt gegeven om hun identiteit los te zien van het binaire man of vrouw. Bovendien kan de publiciteit rondom deze beslissing mogelijk leiden tot meer bewustwording en meer acceptatie in de Nederlandse samenleving. 

“Tot slot verwacht ik dat deze Nederlandse beslissing doorwerkt buiten onze grenzen, doordat ook in andere landen de discussie over de noodzaak van m/v in identiteitspapieren gestimuleerd wordt. Het zal helaas niet alle problemen rondom transfobie oplossen, maar het kan dus zeker een nuttige bijdrage leveren.”

Dilana Schaafsma, associate lector Gezond Seksueel Opgroeien, Fontys Hogescholen:

“Wij leven in een heteronormatieve samenleving. Dat wil zeggen dat de meeste mensen onze maatschappij onderscheiden in mannen en vrouwen. Dat wordt bepaald tijdens de conceptie, met elk hun eigen rol. 

“Transfobie is, net als homofobie, angst voor datgene wat niet past in dit heteronormatieve straatje. Transgender wordt gezien als iets anders en dit roept weerstand op. Dát is waar we vanaf moeten. Transgender moet een gelijkwaardige optie worden in perceptie van mensen, ook al vormen transgenders een minderheid. Sekse van de identiteitskaart halen zou hiervan een gevolg zijn, maar een oplossing is het niet.”

8 maanden geleden

'Internationale Mannendag is voor feministen'

19 november is de Internationale Mannendag. ANP Expert Support legde drie deskundigen deze stelling voor: Internationale Mannendag is niet meer van deze tijd. 

De experts zijn te vinden in de kolom ANP Experts in de app. De ANP-redactie is niet verantwoordelijk voor deze selectie.

Dilana Schaafsma, associate lector Gezond Seksueel Opgroeien, Fontys Hogescholen: 

“Is een internationale mannendag nodig? Mijn eerste reactie was: ‘Nee natuurlijk niet. We leven immers in een mannenwereld.’ Na verder onderzoek naar de missie van deze dag, vraag ik me af waar ik me kan aanmelden. De missie gaat onder andere over het streven naar gendergelijkwaardigheid en het erkennen van positieve mannelijke bijdragen aan bijvoorbeeld kinderzorg (en opvoeding neem ik aan). 

“Als iemand die pleit voor meer betrokkenheid van mannen in de (seksuele) opvoeding, omdat deze taak helaas vooral nog bij de vrouw lijkt te liggen, kan ik dit initiatief alleen maar toejuichen. Internationale Mannendag is voor feministen.”

Irine Gaasbeek, Country Managing Director, Accenture: 

“Eén van de onderdelen van de Internationale Mannendag is om juist de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen. Dat is wat we ook nodig hebben in het bedrijfsleven. 

“Om vrouwen beter onder de aandacht te krijgen en een gelijke man-vrouwverdeling in management en bestuursfuncties te bewerkstelligen, moeten ook mannen zich bewust zijn van de huidige situatie in hun organisatie. Daarnaast moeten zij hun medewerking, begrip en inzet tonen. Internationale Mannendag is een uitstekend moment om die gelijkwaardigheid weer aan te kaarten.”

Simon Timmerman, Adviseur Regenboogsteden, Movisie:

“We leven nog steeds in een wereld die op veel plekken wordt gedomineerd door mannen. In die zin zou je kunnen zeggen dat een internationale mannendag onzin is. Internationale Mannendag zou wat mij betreft heel veel goeds kunnen doen als die aandacht zou vragen voor het bestrijden van het stereotype beeld van mannen en mannelijkheid. 

“Als deze dag zich zou richten op het stoppen van geweld door mannen overal op de wereld en het promoten van minder stereotiep ‘mannelijk’ gedrag en ruimte zou geven aan een zorgende rol voor mannen, dan zouden heel veel mensen daarvan kunnen profiteren. Zeker ook mannen.”

 

8 maanden geleden