Bewegen tijdens schoollunch: goed begin maar er is meer nodig voor voldoende beweging

06-11-2020 11:28 | 2 jaar geleden Binnenland
Rebecca Beck

Dit is een expertquote via ANP Expert Support
Kenniscentrum Sport & Bewegen
Aanleiding: ANP

Ouders, kinderen én basisscholen staan positief tegenover een gezonde schoollunch en meer bewegen op school om overgewicht tegen te gaan. Het percentage kinderen van 4 tot 18 jaar met overgewicht zou hiermee kunnen dalen. Meer bewegen op school kan door tussen de lessen meer beweegmomenten in te lassen. Voor extra sport- en spelactiviteiten kan de hulp ingeroepen worden van medewerkers van naschoolse opvang en buurtsportcoaches van gemeenten.

Dat ouders, kinderen én basisscholen positief staan tegenover meer bewegen op school is een mooi resultaat. Immers, we zien de positieve invloed van het onderwijs op een gezonde leefstijl. Zo laat onderzoek van het Maastricht UMC+ de negatieve invloed van de coronamaatregelen in de eerste golf op de leefstijl van kinderen zien Een deel van de kinderen die door de maatregelen en het sluiten van scholen en sportverenigingen veel thuis moesten blijven, is aangekomen, meer ongezonde tussendoortjes gaan eten en minder gaan bewegen.

Wil je meer inzetten op bewegen binnen het onderwijs? Enkele tips:

  • Maak gebruik van energizers tijdens de les. Energizers zijn korte beweegmomenten van 5 tot 10 minuten. Onderzoek laat zien dat kinderen – na een korte beweegbreak – hun aandacht langer kunnen vasthouden op schooltaken.

  • Wijs ouders en leerlingen op de meerwaarde van actief transport naar school: met de fiets of lopend in plaats van met de auto zorgt voor meer beweging!

  • Zet een erkende sport- en beweeginterventie in, zoals The Daily Mile. Je vindt ze op www.sportenbeweeginterventies.nl of sluit aan bij de Gezonde School!

  • Wil je meer inzicht in het beweeggedrag van kinderen? Maak dan gebruik van een korte Beweegtest - ook interessant voor ouders- die je samen met de leerling invult.

De Gezondheidsraad heeft op basis van onderzoek richtlijnen opgesteld die aangeven hoeveel je moet bewegen om gezond te blijven. Voor leerlingen van 4 tot 18 jaar geldt: één uur per dag matig intensief bewegen. Ook moeten ze drie keer per week bot- en spierversterkende oefeningen doen.

Door in te zetten op bewegen tijdens, voor en na schooltijd, alleen of in samenwerking met anderen in de wijk, help je leerlingen te werken aan een gezonde leefstijl!

www.sportenbeweeginterventies.nl
Dit is een expertquote van een deelnemer van de dienst ANP Expert Support. De ANP-redactie is niet verantwoordelijk voor deze quote. Zie anp.nl/experts
Kenniscentrum Sport & Bewegen
plaats:
Ede
website:
https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/

Andere quotes van deze organisatie

Sport en bewegen essentieel voor mentale gezondheid, ook voor meisjes

Mentale gezondheid van Nederlandse meisjes is de laatste jaren gedaald. Dit blijkt uit het Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)-rapport. Aan de ene kant vermoeden de onderzoekers dat een daling samenhangt met de coronacrisis, aan de andere kant is er ook een stijging in de ervaren druk door schoolwerk. Regelmatig bewegen kan bijdragen aan verschillende aspecten van mentaal welbevinden, zoals plezier, geluksgevoelens en het omgaan met stress. 

Naast de welbekende fysieke effecten heeft bewegen een positief effect op mentale gezondheid. Zo zorgt bewegen onder andere voor een uitlaatklep en verbeterde stressregulatie. Ook leiden sport en bewegen tot positieve veranderingen in gemoedstoestand en emoties, zoals het hebben van plezier en ‘lekker in je vel zitten’. Bovendien zorgen sport en bewegen voor het verminderen of voorkomen van angstige en depressieve gevoelens. Daarnaast is bekend dat sport en bewegen door sociale interactie, sociale steun en samen bewegen het mentale welbevinden een boost geven. 

Deze effecten van bewegen blijken stuk voor stuk belangrijk voor meisjes. In vergelijking met jongens zijn gedrag en spel van meisjes over het algemeen meer gericht op interactie met anderen en met name in de communicatie en uitwisseling. Dit is terug te zien in belangrijke beweegredenen van meisjes als het gaat om bijvoorbeeld sportkeuze: ‘gezelligheid’ is belangrijk en ‘verantwoordelijkheid voor het team’ gaan vaak boven een individuele keuze. Het is goed om je deze verschillen te realiseren.

Voor de meisjes die veel druk ervaren door schoolwerk of andere onzekerheden is het dan ook essentieel dat zij kunnen (blijven) sporten en bewegen. Het helpt in hun mentale gezondheid. Overigens is niet alleen onzekerheid, maar ook zichzelf onderschatten iets wat kinderen in de puberteit vaak kenmerkt; bij meisjes nog meer dan bij jongens. Positieve feedback is voor zowel jongens als meisjes belangrijk, maar meisjes hebben wel vaker aanmoediging en bevestiging nodig. Ondersteun en faciliteer deze meisjes in sport en bewegen en werk daarmee mee aan hun mentale gezondheid. 

2 weken geleden

Veel nadelige gevolgen voor kinderen als ouders door geldzorgen besparen op sport

Door geldzorgen kunnen nu vaak al twee of drie kinderen per klas niet meedoen aan sport of cultuur. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur vreest dat deze aantallen door de inflatie alleen nog maar verder zullen toenemen. Ouders die geldzorgen ervaren hebben meer stress. Besparen op een sportlidmaatschap lijkt dan logisch, maar kan juist veel nadelige gevolgen hebben voor kinderen: zowel fysiek, mentaal als sociaal.   

Volwassenen die te maken hebben met financiële onzekerheid, of die door de stijgende prijzen daar ineens mee te maken krijgen, kunnen daar veel stress van ervaren. Langdurige stress heeft een negatief effect op de denkkracht om goede keuzes te maken. Sociale activiteiten voor hun kinderen, waaronder sport en bewegen, staan dan niet meer hoog op hun prioriteitenlijstje. Geld besparen door een lidmaatschap op te zeggen of zelfs niet aan te gaan lijkt dan een logische keuze. Naast het lidmaatschap is ook het organiseren dat een kind naar sport toe kan gaan ingewikkelder, want ouders hebben veel aan hun hoofd. En dat is zorgelijk omdat sport en bewegen belangrijk is voor de ontwikkeling van hun kind. 

Uit onderzoek blijkt dat sport en bewegen voor kinderen van groot belang is voor hun fysieke, mentale en sociale gezondheid en een goede ontwikkeling. Sport en bewegen op jonge leeftijd is een belangrijke voorspeller voor de sport- en beweegdeelname op latere leeftijd. Als kinderen op jonge leeftijd geen kennis maken met sport, is de kans groot dat ze later ook niet of minder sporten en bewegen dan leeftijdsgenoten die wel van jongs af aan in aanraking komen met sport. Bovendien hangt het ook samen met de gezondheid van kinderen nu en op volwassen leeftijd. 

Daarnaast is de sociale participatie voor kinderen belangrijk. Sport en bewegen brengt hen nog veel meer dan alleen gezondheidsvoordelen. Denk hierbij aan meer zelfvertrouwen, afleiding van de thuissituatie, aanleren van sociale vaardigheden en het maken van nieuwe vrienden. Zeker het vergroten van het sociale netwerk is belangrijk bij kinderen uit gezinnen met geldzorgen; zij geven vaak aan dat het heel prettig is om een steunfiguur of rolmodel te hebben buiten het gezin (bijvoorbeeld een buurtsportcoach of sporttrainer). 

Regelingen, zoals het Jeugdfonds Sport & Cultuur, zorgen ervoor dat er in ieder geval geld beschikbaar komt om het lidmaatschap te betalen, zodat kinderen de positieve effecten van sport en bewegen niet wordt ontzegd.

3 weken geleden

Uitspraak laat zien dat verzekeraar verantwoordelijkheid heeft bij vergoeden sportprothese

Op 24 augustus deed de rechtbank uitspraak in een zaak aangespannen door een actieve sporter tegen haar zorgverzekeraar. Tot nu toe kenden zorgverzekeraars echter vrijwel nooit een vergoeding toe hiervoor. Deze trend lijkt nu doorbroken te worden, door de uitspraak in een zaak aangespannen door een actieve sporter tegen haar zorgverzekeraar. Belangrijk, want voldoende bewegen en sporten zou voor iedereen mogelijk moeten zijn, ook als je daar een sportprothese voor nodig hebt. 

De rechter in deze zaak is van mening dat in dit geval de hardloopprothese voldoet aan de drie geldende toetsingscriteria (zorgbehoefte, adequaatheid, doelmatigheid) en stelt de sporter in het gelijk. De zorgverzekeraar moet de prothese volledig vergoeden. 

Deze uitspraak laat zien dat de zorgverzekeraar wel degelijk een verantwoordelijkheid heeft hierin. Zij zijn de eerstverantwoordelijke partij voor de aanvraag van een vergoeding op lichaamsgebonden sporthulpmiddelen. De Zorgverzekeringswet geeft aan dat een extra prothese (naast de prothese voor Algemeen Dagelijks Gebruik) verstrekt kan worden, mits voldaan wordt aan de drie criteria: zorgbehoefte, adequaatheid en doelmatigheid. Veel aanvragen worden afgewezen op adequaatheid en doelmatigheid. De rechter oordeelde dat in dit geval een sportprothese wel degelijk aan deze criteria voldoet.

Dit biedt perspectief voor mensen in dezelfde situatie, met een actieve leefstijl of die dat graag willen. Dat is mooi, want sport en bewegen draagt bij aan een langer en gezonder leven, onder andere doordat het de kans op verschillende chronische aandoeningen vermindert (denk aan diabetes, hart- en vaatziekten, of depressie). Onderzoek toont aan dat dit positieve effect bij mensen met een beperking nóg groter is dan bij mensen zonder beperking. Sporten en bewegen voor mensen met een fysieke beperking levert de maatschappij gemiddeld €75.000 per persoon op, als ze door een sportprothese of ander sporthulpmiddel wél voldoende kunnen bewegen en sporten. Deze baten komen voort uit besparing op zorgkosten en toename van kwaliteit van leven en arbeidsproductiviteit.

Investeren in een sportprothese loont dus. Met die kennis en deze uitspraak als voorbeeld hebben is de verwachting dat meer zorgverzekeraars hun verantwoordelijkheden zullen nemen.

4 weken geleden

Voetballers moeten het hoofd koel houden tijdens de tweede speelronde

Dit weekeinde stijgt het kwik in Nederland tot boven de 30 graden. Verschillende instanties roepen mensen op om voorzorgsmaatregelen te nemen tegen de warmte. Ook voetballers in de Eredivisie en Keuken Kampioen-divisie doen er de komende speelronde goed aan om rekening te houden met de hoge temperaturen.

In heel het land is sinds gisteren het Nationaal Hitteplan van kracht. Dit moet ervoor zorgen dat zo min mogelijk mensen te maken krijgen met oververhittingsverschijnselen. Kwetsbare groepen zoals ouderen, chronisch zieken en mensen met overgewicht lopen een groter risico. Sporters wordt aangeraden om het de komende dagen even rustig aan te doen, maar de competities in het betaald voetbal gaan gewoon door.

Om het hoofd koel en hun prestaties op peil te houden, zijn koelmaatregelen voor de voetballers noodzakelijk. Zo kunnen ze voor de wedstrijd een koude duik nemen: dit onttrekt warmte aan het lichaam. Hierdoor kunnen ze meer warmte opslaan voordat hun lichaamstemperatuur zo ver oploopt dat hun prestaties afnemen.

Het dragen van koelvesten gedurende de warming up of tijdens de rust helpt eveneens. Spiergroepen die actief moeten zijn tijdens de wedstrijd worden dan wel warm, maar de lichaamstemperatuur stijgt in mindere mate. Ten slotte is het drinken van ice slurry’s nog een optie, maar het is wel aan te raden om dit vooraf in de trainingen al eens uit te proberen; maag- en darmklachten horen tot de bijwerkingen.

Of de voetballers nu kiezen voor een koud bad, koelvest, ice slurry of een combinatie hiervan is van minder belang, zolang ze maar íets kiezen. Als het minder energie kost om het lichaam te koelen, hebben ze meer over om met een doelpunt of actie het verschil te maken tijdens de wedstrijd.

1 maand geleden

Maatregelen vereist voor wielrenners en Oranjevrouwen vanwege aankomende hitte

Grote delen van Europa krijgen de komende dagen te maken met hoge temperaturen. In Frankrijk kruipen de thermometers richting de 40 graden, waardoor renners in de Tour de France met de hitte een extra tegenstander hebben. Op het EK in Engeland moeten de Oranjevrouwen ook presteren in warme omstandigheden. Koelmaatregelen om prestatieverslechtering in de hitte tegen te gaan zijn daarom essentieel.  

Omdat sporters tijdens inspanning in de hitte doorgaans slechter presteren, kunnen gepersonaliseerde koelmaatregelen helpen bij een zege in een Touretappe of de winnende goal in blessuretijd. 

Voorafgaand aan een etappe of eerste helft van een wedstrijd kunnen sporters zich onderdompelen in een koudwaterbad. Hierdoor wordt er warmte onttrokken aan weefsels en kan het lichaam meer warmte opslaan voordat de lichaamstemperatuur zover oploopt dat de prestatie afneemt.

Met een koelvest of coolpack is het ook mogelijk om fris aan de start te verschijnen. Door bijvoorbeeld tijdens de warming-up een koelvest te dragen, behouden bepaalde spiergroepen hun temperatuur, maar stijgt de lichaamstemperatuur niet te veel.

Ook kunnen de renners en Leeuwinnen zich vooraf of tijdens de wedstrijd koelen met een ‘ice slurry’. Ze moeten hierbij wel oppassen voor maag- en darmklachten en acute hoofdpijn: de zogeheten ‘brain freeze’.

Welke maatregelen de renners en Oranjevrouwen ook kiezen -een koudwaterbad, koelvest, ‘ice slurry’ of combinatie van deze drie- het zorgt voor de nodige verkoeling vooraf en tijdens de wedstijd. Omdat het minder energie kost om het lichaam te koelen, hebben de renners en Oranjevrouwen meer energie om optimaal te presteren.   

2 maanden geleden

Hoogtestage in hotelkamer ideale oplossing voor wielrenners

Wielrenners kunnen tegenwoordig niet meer zonder hoogtetraining, aldus trainer Louis Delahaije. Meestal gaan ze hiervoor nog op hoogtestage de bergen in, maar trainen op zeeniveau en herstellen in een geavanceerde hoogtekamer heeft veel praktische voordelen.

NOS berichtte over oud-wielrenner Alexander Kolobnev, die in zijn Spaanse hotel een aantal hoogtekamers heeft. De renners die in zijn hoogtekamers verblijven – waaronder Mathieu van der Poel, die er herstelde van een rugblessure – hopen de gunstige effecten van hoogtetraining te bereiken en de eventuele bijkomende nadelen te omzeilen.

Tijdens een klassieke hoogtestage, waarbij de renners op hoogte verblijven én trainen, is het soms lastig om de juiste trainingsintensiteit te halen. Door de lagere concentratie zuurstof in de berglucht kunnen ze tijdens trainingen niet de wattages trappen die ze bij wedstrijden nodig hebben. Hoe een sporter op hoogte reageert verschilt bovendien: de één kan goed trainen op 2000 meter, terwijl de ander op die hoogte totaal niet uit de voeten kan.

Precies om die reden kiezen veel wielrenners al voor ‘living high, training low’. Door te trainen op zeeniveau en te herstellen op hoogte kunnen ze op dezelfde intensiteit blijven fietsen, maar ook de voordelen van een verblijf in de bergen benutten. 

Om dit goed te organiseren is alleen wel een hele onderneming: op weinig plaatsen liggen bergen en zeeniveau dicht genoeg bij elkaar, en de renners moeten van hotel naar trainingslocatie (en weer terug) gebracht worden – óf aan het einde van iedere training nog even een berg op fietsen. Voor wielrenners zouden geavanceerde hoogtekamers zoals die van Kolobnev daarom een uitkomst kunnen zijn.

2 maanden geleden